MATAFYON (TDK)

Yelkenlere ve teknelere açılan delik.

Matafyon kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi N . Başı M sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİK Nedir?


1 . Dar, küçük açıklık: "İğne deliği. Burun deliği."- .
2 . Dar, küçük çukur: "Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Küçük hayvan yuvası: "Fare deliği."- .
4 . sıfat Delinmiş olan: "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver.
5 . argo Cezaevi.

TEKNE Nedir?


1 . Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap: "Bir taş teknenin üstünde doktor Abbas'ın ölüsünü kesti biçti."- Y. Kemal.
2 . Sızdırabilir veya sızdırmaz olarak yapılmış, levhaları bir parçadan oluşmuş, kulpları ve kulp delikleri bulunan, bir veya iki kişi tarafından taşınabilir üstü açık bir ambalaj türü.
3 . denizcilik Bir tür küçük deniz taşıtı: "Kayıkçı, deniz suyu vura vura boyası çürüyen teknesini, Bostan İskelesi'nin basamağına bağladı."- F. R. Atay.
4 . denizcilik Geminin omurga, kaburga ve kaplamadan oluşan temel bölümü.
5 . jeoloji Katmanlı kayaçların içeri doğru çukur, alçak bölümü, ineç, kemer karşıtı.
6 . coğrafya Havza.

YELKEN Nedir?


1 . Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü: "Rıhtıma kurumak üzere yelkenler serilmişti."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yelkenli: "Yelken yarışları."- .

A A F M N O T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Matafyon,

7 Harfli Kelimeler

Oynatma,

6 Harfli Kelimeler

Amyant, Fantom, Fayton, Manyat, Oynama, Yontma,

5 Harfli Kelimeler

Afyon, Fanta, Fanya, Mafya, Manat, Manto, Mayna, Monat, Nafta, Notam, Onama, Otama, Tayfa, Tonya, Yafta, Yaman, Yanma, Yatma, Yonma,

4 Harfli Kelimeler

Afat, Aman, Anam, Anma, Anot, Atma, Atom, Ayan, Ayma, Ayna, Font, Fota, Foya, Mana, Mano, Maya, Mayo, Mont, Naat, Nato, Nota, Onat, Onay, Onma, Oyma, Taam, Taya, Tayf, Yafa, Yama, Yoma, Yont,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Ama, Ana, Ant, Ata, Aya, Ayn, Fan, Fay, Fon, Mat, Nam, Nom, Not, Oma, Ona, Oya, Tam, Tan, Tay, Ton, Toy, Yan, Yat, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Af, Am, An, At, Ay, Fa, Of, Om, On, Ot, Oy, Ta, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.