MASUNİYET (TDK)


1 . Korunmuş olma durumu.
2 . hukuk Dokunulmazlık.

Masuniyet kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T . Başı M sonu T olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DOKUNULMAZ Nedir?


1 . İlişilmez, el sürülmez, taarruzdan korunmuş: "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir."- Anayasa.
2 . mecaz Hiçbir biçimde eleştirilemez: "Dokunulmaz, yan bakılmaz, müstesna bir mahluktur."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DOKUNULMAZLIK Nedir?


1 . Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet.
2 . Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu, ayrıcalık: "Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri olan bir milletvekilisiniz."- Ç. Altan.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HUKUK Nedir?


1 - Haklar, insan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kavramı.
2 - İnsan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açısından uygulayan bilim.
3 - Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, tüze.
4 - Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
5 - Haklar.
6 - Ahbaplık, dostluk.

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUN Nedir?

Üst derinin en dış tabakası: "Korun tabakası deriyi koruyan bir oluşumdur."- .

A E M N S T U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Masuniyet,

7 Harfli Kelimeler

Yasemin,

6 Harfli Kelimeler

Etamin, İnayet, Maiyet, Mantis, Matine, Mutena, Saniye, Santim, Sinema, Sutyen,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Emtia, Enayi, Eytam, İsmen, İsmet, İsnat, İstem, İsyan, Manti, Masnu, Masun, Menus, Mesai, Mesut, Metan, Metin, Metis, Meyan, Meyus, Munis, Namus, Nesim, Nimet, Niyet, Samut, Sanem, Saten, Semai, Seman, Senit, Seyit, Simya, Sinme, Sitem, Siyme, Sunma, Sunta, Tasni,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amit, Amut, Anut, Asit, Ayet, Ayin, Ayni, Eman, Emay, Emin, Enam, Esim, Esin, Esma, Esna, İane, İman, İnam, İnat, İnme, İtme, Main, Mani, Maun, Mayi, Meni, Mest, Meta, Miat, Mine, Muin, Muit, Muta, Muti, Name, Nema, Nesi, Nisa, Nite,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Aut, Ayn, Eti, İma, İsa, İta, İye, Mai, Mas, Mat, Men, Met, Mey, Mis, Mit, Mut, Nam, Nas, Nem, Net, Ney, Nim, Sam, San, Say, Sem, Sen, Set, Sim, Sin, Sit, Sut, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, As, At, Ay, Em, En, Es, Et, Ey, İm, İn, İs, İt, Me, Mi, Ne, Se, Si, Su, Ta, Te, Ti, Tu, Un, Us, Ut, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.