MASLAK (TDK)


1 . Sürekli su akan boru: "İlerideki maslaktan su doldurmaya giden simsiyah bir zenci kızının yakasından asıldı."- O. C. Kaygılı.
2 . Su yolu üzerinde bulunan su haznesi.
3 . Büyük yalak.

Maslak kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi K . Başı M sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASIL Nedir?


1 - Bir şeyin kendisi, örnek, "kopya" karşıtı.
2 - Kök, köken, kaynak.
3 - Gerçeklik, °esas, °hakikat.
4 - Soy, °nesep.
5 - Gerçek.
6 - Bir şeyin temelini oluşturan, ana.
7 - Aranan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.
8 - Başlıca, başta gelen, gerçek olarak.

BORU Nedir?


1 . Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir: "Soba borusu kazanın içinden geçerdi."- N. Cumalı.
2 . Borazan: "Ankara'da ilk sabah boru sesinden uyandım."- R. E. Ünaydın.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

DOLDURMA Nedir?


1 . Doldurmak işi: "İstasyon çeşmesinden sularını doldurmaya giden babalar, kardeşler..."- R. N. Güntekin.
2 . edebiyat Gereksiz söz ve benzetmelerle dolu anlatım.
3 . fizik Yükleme.

HAZNE Nedir?


1 . Hazine.
2 . Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer, depo.
3 . eskimiş Döl yatağı.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

MASLAK Nedir?


1 . Sürekli su akan boru: "İlerideki maslaktan su doldurmaya giden simsiyah bir zenci kızının yakasından asıldı."- O. C. Kaygılı.
2 . Su yolu üzerinde bulunan su haznesi.
3 . Büyük yalak.

SİMSİYAH Nedir?

Çok kara, her yanı kara, kapkara: "Karşımdaki karanlık odanın kapısı aralandı, simsiyah iki el dışarıya doğru uzandı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YAKA Nedir?


1 . Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü: "Paltosunun yakasını kaldırıp tenha caddeyi tutturdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Giysilerin boyna gelen bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası.
3 . Kıyı, kenar, taraf: "Sokağın karşı yakasına geçtiler."- M. Ş. Esendal.
4 . Eğik yerey.
5 . Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha.
6 . Semt: "Hele bir işimizi bitirip karşı yakaya geçelim de onu sonra düşünürüz."- A. Gündüz.
7 . denizcilik Sahil.
8 . denizcilik Yelkenlerin kenar ve köşeleri.

YALAK Nedir?


1 . Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap: "Bir de hayvanları sulamak için yalak vardı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Akan suyun çevreye sıçramasını veya akıp gitmesini önlemek için çeşme, musluk vb.nin altına konulan delikli taş tekne: "Az ileride yolun solunda, küçük bir çeşmenin suyu, önündeki yalağa dökülüyordu."- N. Cumalı.
3 . coğrafya Buz yalağı.
4 . sıfat, halk ağzında Boşboğaz, söz taşıyan.

ZENCİ Nedir?

Siyah ırktan olan kimse, siyahi: "Avrupalılar arasında, bizi zenci gibi kara zannedenler varmış."- F. R. Atay.

A A K L M S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Maslak, Salmak,

5 Harfli Kelimeler

Aksam, Almak, Asmak, Kalas, Kalma, Kasma, Makas, Malak, Masal, Sakal, Salak, Salam, Salma, Skala,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alma, Amal, Asal, Asla, Asma, Kala, Kama, Kasa, Klas, Laka, Lama, Mala, Masa, Mask, Saka, Sala,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Ama, Asa, Ask, Kal, Kam, Kas, Lak, Lam, Mal, Mas, Sak, Sal, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.