MASLAHATGÜZAR (TDK)

Bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda veya o ülkeye gelmesinden önce ona vekâlet eden diplomat, işgüder.

Maslahatgüzar kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi H , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi Z , onikinci harfi A , onüçüncü harfi R . Başı M sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

BÜYÜKELÇİ Nedir?

Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir.

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

DİPLOMA Nedir?

Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şehadetname: "Hukuktan diplomamı alınca bana mühim bir memuriyet buldu."- Ö. Seyfettin.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

İŞGÜDER Nedir?

Maslahatgüzar.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

TEMSİLCİ Nedir?


1 . Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil.
2 . Benzerlerine örnek olan kimse veya şey: "Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş bir tipin temsilcisiydi."- N. Cumalı.
3 . ticaret Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A A G H L M R S T Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Maslahatgüzar,

9 Harfli Kelimeler

Astarlama, Azarlatma, Mülahazat, Müstahzar, Rahatlama, Tarazlama, Tasarlama,

8 Harfli Kelimeler

Aharlama, Aralatma, Azarlama, Harlatma, Maslahat, Mülahaza, Rastlama,

7 Harfli Kelimeler

Aralama, Azaltma, Gazlama, Hamarat, Harlama, Hartama, Mastara, Mütalaa, Sarahat, Tamzara, Taslama,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Alarga, Alarma, Amasra, Arasat, Arasta, Aratma, Atlama, Azalma, Gümrah, Halaza, Haraza, Hülasa, Mahlas, Mahzar, Malaga, Maraza, Masara, Mastar, Matara, Matrah, Mazgal, Mazhar, Salata, Sarmal, Tarama,

5 Harfli Kelimeler

Ahlat, Ahraz, Alarm, Alaza, Arama, Artma, Astar, Atama, Atlas, Galat, Garaz, Gazal, Gazla, Halas, Halat, Hamal, Hamla, Haram, Harta, Hasar, Hasat, Hasta, Hazar, Lagar, Lahza, Lasta, Lügat, Mahal, Mahra, Malaz, Maral, Maraz, Masal, Masat, Matah, Matla, Mülga, Rahat, Rasat, Sagar,

4 Harfli Kelimeler

Agah, Ahar, Alaz, Alma, Amal, Araz, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asla, Asma, Atma, Azar, Azat, Azma, Gala, Gama, Gaza, Gram, Gürz, Hala, Halt, Hamt, Hara, Hars, Hart, Hasa, Hata, Haza, Hüma, Lama, Lata, Laza, Mala, Malt, Mars, Mart, Masa, Mürt,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ala, Alg, Alt, Ama, Ara, Art, Arz, Asa, Ast, Ata, Aza, Gah, Gam, Gar, Gaz, Gül, Güm, Gür, Güz, Hal, Ham, Har, Has, Hat, Haz, Hür, Lam, Laz, Mal, Mas, Mat, Ram, Sah, Sal, Sam, Saz, Süt, Tal, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Ar, As, At, Az, Ha, La, Ra, Ta, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.