MASKESİZ (TDK)


1 . Maskesi olmayan.
2 . zarf, mecaz Davranış ve tutumunda gerçek kişiliğini saklamadan: "Hah işte, şimdi maskesiz, açık konuşalım."- H. R. Gürpınar.

Maskesiz kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı M sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

İŞTE Nedir?


1 . Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık: "Hani kitap? - İşte size anlattığım adam. İşte, korktuğum başıma geldi."- .
2 . Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir: "İşte bütün manzara budur!"- R. E. Ünaydın.
3 . Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılan bir söz: "Ekmek, peynir, yumurta, marul, limon, ne bulursan al işte."- N. Cumalı.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

MASK Nedir?

Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı.

MASKE Nedir?


1 . Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz.
2 . Korunmak için özel olarak yapılıp yüze geçirilen şey: "Gaz maskesi."- .
3 . Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülen krem, macun vb. şeyler.
4 . mecaz Gerçek duyguları veya bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen aldatıcı görünüş, davranış: "Hayırseverlik maskesiyle kendi çıkarını yürütüyor."- .
5 . ruh bilimi Kişinin oynadığı rol veya hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış.

MASKESİZ Nedir?


1 . Maskesi olmayan.
2 . zarf, mecaz Davranış ve tutumunda gerçek kişiliğini saklamadan: "Hah işte, şimdi maskesiz, açık konuşalım."- H. R. Gürpınar.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAKLAMA Nedir?

Saklamak eylemi.

ŞİMDİ Nedir?


1 . Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: "Şimdi daha bahtiyar bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkân buluyoruz."- A. Ş. Hisar.
2 . Az sonra, yakında: "Annen şimdi gelir, ağlama sus!"- .
3 . Az önce, biraz önce, demin: "Otobüs şimdi geçti, öbürü ne zaman gelir bilmem."- .
4 . Artık, bundan böyle, bu duruma göre: "Sizden kaçan hayvanı da şimdi kim bilir hangi semtte satacaklar?"- B. Felek.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A E K M S S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Maskesiz,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Eksiz, Emzik, Esasi, Eskiz, İkame, İmsak, Kaime, Kasem, Kasis, Kesim, Kimse, Maksi, Maske, Mesai, Misak, Sakim, Sekiz, Seksi, Semai, Semiz,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akis, Akse, Aksi, Ases, Azim, Ekim, Eksi, Emik, Esas, Esik, Esim, Eski, Esma, Ezik, İkaz, İmza, İzam, Kaim, Kame, Kase, Keza, Maki, Mask, Mazi, Mika, Misk, Miza, Saik, Sake, Saki, Sami, Seki, Seks, Sema, Seza, Sezi, Sima, Zamk, Zeka,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Asi, Ask, Eza, İka, İma, İsa, Kam, Kas, Kaz, Kem, Kes, Kez, Kim, Mai, Mas, Mis, Sak, Sam, Saz, Sek, Sem, Ses, Sik, Sim, Sis, Siz, Ski, Zam, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, As, Az, Ek, Em, Es, İm, İs, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.