MASKARALIK (TDK)


1 . Eğlendirici, güldürücü davranış, soytarılık: "Sarhoşun salıncak üzerindeki bu maskaralıklarını kahkahalarla seyrediyorlardı."- O. C. Kaygılı.
2 . Şerefsizce, haysiyetsizce davranış, rezalet.

Maskaralık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı M sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

EĞLENDİRİ Nedir?

Gazino, bar vb. yerlerde müşterileri oyalamak, eğlendirmek amacıyla yapılan ilgi çekici gösteri, atraksiyon.

EĞLENDİRİCİ Nedir?

Eğlendirme niteliği olan, eğlendiren (kimse veya şey).

GÜLDÜRÜCÜ Nedir?

Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik: "Güldürücü sözler."- .

HAYSİYET Nedir?


1 - Değer, saygınlık, °itibar.
2 - Onur, özsaygı, °şeref.

HAYSİYETSİZ Nedir?


1 . Değeri, saygınlığı olmayan.
2 . Onursuz.

KAHKAHA Nedir?

Yüksek sesle gülme.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

MASK Nedir?

Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı.

MASKARA Nedir?


1 . Eğlendirici, sevimli, güldürücü, sevimli, soytarı, hoş: "Görseniz ne maskara şey!"- .
2 . isim Karnaval maskesi: "Çocuk bir maskara satın aldı."- .
3 . isim Kirpik boyası, rimel.
4 . hakaret yollu Şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz, rezil (kimse): "Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar."- H. E. Adıvar.

MASKARALIK Nedir?


1 . Eğlendirici, güldürücü davranış, soytarılık: "Sarhoşun salıncak üzerindeki bu maskaralıklarını kahkahalarla seyrediyorlardı."- O. C. Kaygılı.
2 . Şerefsizce, haysiyetsizce davranış, rezalet.

REZALET Nedir?

Toplumun duygularını inciten olay ya da durum, kepazelik, maskaralık, rezillik.

SALINCAK Nedir?


1 . İki ucundan iki iple veya zincirle yüksek bir yere asılan ve üzerine oturulup sallanılan eğlence aracı: "Salıncağa annesi binmedi, o bindi yalnız."- T. Dursun K.
2 . Küçük çocukları uyutmak için beşik yerine kullanılan ve karşılıklı iki yere iple bağlı bulunan asılı yatak.

SOYTARI Nedir?


1 . Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara: "Çirkin bir oyun bu. Soytarıların zaferinden tehlikeli sonuçlar çıkarıyorsunuz."- T. Oflazoğlu.
2 . mecaz Hileci, yaltak kimse, kaşmer.

SOYTARILIK Nedir?

Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık: "Vergi kâtibinin yaradılışında biraz soytarılık vardı."- E. E. Talu.

ŞEREF Nedir?


1 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur: "İnsanın şerefi. Yurdun şerefi."- .
2 . Erdem, gözü peklik ve yetenekle kazanılmış iyi şöhret: "Kolay şöhret, güç sanatın şerefini daima kıskanmıştır."- F. R. Atay.

ŞEREFSİZ Nedir?

Şereften yoksun olan, onursuz.

ÜZERİ Nedir?


1 . Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı: "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Varlık, kimlik: "Bu sözler, Mebrure'nin üzerinde derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı."- P. Safa.
3 . Bir şeyin görülen yanı, yüzü.
4 . Bir şeyin dış yüzü, yüzey.
5 . Giysi.
6 . Vücut, beden: "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük."- R. N. Güntekin.
7 . Artan, geriye kalan bölüm: "Alışverişin üzeri."- .
8 . Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz: "Sonra yine böyle durgun, yine sıcak, öğle üzerleri vardır, herkesin uykuya vardığı, araba seslerinin kesildiği, sokakların tenhalaştığı bomboş, çıplak öğle üzerleri."- R. H. Karay.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

A A A I K K L M R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Maskaralık,

9 Harfli Kelimeler

Arıklamak, Iraksamak, Iskalamak, Karıklama, Sıralamak,

8 Harfli Kelimeler

Aksırmak, Arıklama, Arılamak, Iraksama, Iralamak, Iskalama, Karılmak, Karlamak, Karmalık, Kasılmak, Kırklama, Kısalmak, Makaralı, Makaskar, Rakkaslı, Sakarlık, Saklamak, Salkımak, Sarılmak, Sıralama, Sırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Aksakal, Aksamak, Aksırma, Alarmak, Arılama, Arkalık, Asılmak, Asmalık, Iklamak, Iraksak, Iralama, Islamak, Kakılma, Kakmalı, Kalamar, Karalık, Karamak, Karamsı, Karasal, Karıkma, Karılma, Karımak, Karlama, Kasalık, Kasılma, Kısalma, Kısarak, Makaslı, Malkara, Markalı, Maskara, Mıskala, Rakamlı, Sakalık, Saklama, Salkıma, Sarılma, Sarkmak, Sırlama,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aklama, Aksama, Alarma, Amalık, Amasra, Araklı, Aralık, Aramak, Arkalı, Armalı, Asalak, Asılma, Asmalı, Iklama, Iramak, Irksal, Islama, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kamara, Karalı, Karama, Karıma, Karkas, Karlık, Karmak, Karmık, Karsak, Karslı, Kasalı, Kasara, Kasmak, Kılmak, Kırkma, Kırmak, Kırsal, Kısmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklık, Akmak, Aksak, Aksam, Alaka, Alarm, Alkım, Almak, Araka, Arama, Asklı, Aslık, Asmak, Irama, Irmak, Islak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalas, Kalık, Kalım, Kalma, Karık, Karlı, Karma, Kasık, Kasım, Kasır, Kaslı, Kasma, Kılma, Kırma, Kıska, Kısma, Makak, Makas, Malak, Maral,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla, Asma, Irak, Iska, Kaka, Kala, Kama, Kara, Karı, Kars, Kasa, Kask, Kırk, Kısa, Klas, Kral, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kas, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Mas, Ram, Sak, Sal, Sam, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.