MASKARA (TDK)


1 . Eğlendirici, sevimli, güldürücü, sevimli, soytarı, hoş: "Görseniz ne maskara şey!"- .
2 . isim Karnaval maskesi: "Çocuk bir maskara satın aldı."- .
3 . isim Kirpik boyası, rimel.
4 . hakaret yollu Şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz, rezil (kimse): "Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar."- H. E. Adıvar.

Maskara kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi A . Başı M sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

CAHİL Nedir?


1 . Öğrenim görmemiş, okumamış: "Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar."- H. E. Adıvar.
2 . Bilgisiz.
3 . Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan: "Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum."- M. Ş. Esendal.
4 . halk ağzında Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız): "Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı."- R. H. Karay.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

EĞLENDİRİ Nedir?

Gazino, bar vb. yerlerde müşterileri oyalamak, eğlendirmek amacıyla yapılan ilgi çekici gösteri, atraksiyon.

EĞLENDİRİCİ Nedir?

Eğlendirme niteliği olan, eğlendiren (kimse veya şey).

GÜLDÜRÜ Nedir?


1 . Güldürme özelliği olan şey.
2 . tiyatro İlkel, yalın güldürme ögelerinden yararlanan, bazen inanırlığın sınırını aşan, güldürmeyi amaç edinen sahne eseri, komedi, fars.

GÜLDÜRÜCÜ Nedir?

Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik: "Güldürücü sözler."- .

HAKARET Nedir?

Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz ya da davranış.

HAYSİYET Nedir?


1 - Değer, saygınlık, °itibar.
2 - Onur, özsaygı, °şeref.

HAYSİYETSİZ Nedir?


1 . Değeri, saygınlığı olmayan.
2 . Onursuz.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

KARNAVAL Nedir?


1 . Hristiyanların belli dönemlerde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi.
2 . Bu dönemde yapılan eğlence.
3 . Şenlik: "Bu karnaval kaçırılır mı, diye buruk buruk gülümsedi."- T. Buğra.

KİRPİK Nedir?


1 - Gözkapağının kenarındaki kıllar ya da bu kıllardan her biri.
2 - Tüy gibi küçük ve ince uzantı ya da uzantılar.

MASK Nedir?

Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı.

MASKARA Nedir?


1 . Eğlendirici, sevimli, güldürücü, sevimli, soytarı, hoş: "Görseniz ne maskara şey!"- .
2 . isim Karnaval maskesi: "Çocuk bir maskara satın aldı."- .
3 . isim Kirpik boyası, rimel.
4 . hakaret yollu Şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz, rezil (kimse): "Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar."- H. E. Adıvar.

MASKE Nedir?


1 . Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz.
2 . Korunmak için özel olarak yapılıp yüze geçirilen şey: "Gaz maskesi."- .
3 . Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülen krem, macun vb. şeyler.
4 . mecaz Gerçek duyguları veya bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen aldatıcı görünüş, davranış: "Hayırseverlik maskesiyle kendi çıkarını yürütüyor."- .
5 . ruh bilimi Kişinin oynadığı rol veya hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış.

ONUR Nedir?


1 . İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
2 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar: "Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez."- T. Buğra.

ONURSUZ Nedir?

Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz.

REZİL Nedir?

Alçak, aşağılık.

RİMEL Nedir?

Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara: "Nihayet kirpiklerine de birer fırça rimel dokundurdu, onları da dikleştirdi."- P. Safa.

SATIN Nedir?

"Bedelini ödeyerek bir şey almak" anlamındaki satın almak birleşik fiilinde geçen bir söz: "Okuma yazma bilmemesine rağmen bir Köroğlu gazetesi satın aldı."- H. Taner.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİM Nedir?


1 . Sevme işi, sevgi.
2 . Bir kimsede, bir şeyde bulunan ve o kimse veya şeyi başkalarına sevdiren özellik.

SEVİMLİ Nedir?

Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin, sempatik: "Küçük çocuğun yüzü çok sevimliydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SOSYETE Nedir?


1 . Bir topluluktaki gelir düzeyi yüksek ve kendilerine özgü yaşama biçimleri olan topluluk: "Sosyetede bir kişinin etrafına toplanmak, öteki misafirleri açıkta bırakmak ayıptır."- P. Safa.
2 . eskimiş Topluluk, toplum, cemiyet: "Sosyetemizde yerli zenginlerden bazıları ve birkaç İstanbullu büyük memur ailesi vardı."- R. N. Güntekin.

SOYTARI Nedir?


1 . Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara: "Çirkin bir oyun bu. Soytarıların zaferinden tehlikeli sonuçlar çıkarıyorsunuz."- T. Oflazoğlu.
2 . mecaz Hileci, yaltak kimse, kaşmer.

ŞEREF Nedir?


1 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur: "İnsanın şerefi. Yurdun şerefi."- .
2 . Erdem, gözü peklik ve yetenekle kazanılmış iyi şöhret: "Kolay şöhret, güç sanatın şerefini daima kıskanmıştır."- F. R. Atay.

ŞEREFSİZ Nedir?

Şereften yoksun olan, onursuz.

YOLLU Nedir?


1 . Yolu herhangi bir nitelikte olan: "Bozuk yollu bir mahalle."- .
2 . Çizgili: "Sandığın altında, mor yollu beyaz bir iplik çul seriliydi."- O. Kemal.
3 . Hızlı giden (taşıt): "Yollu gemi."- .
4 . mecaz Kuralına uygun: "Bu hiç de yollu bir iş değildi."- .
5 . zarf, mecaz Herhangi bir nitelikte, biçimde: "İlk teklifimde direnir yollu konuşmaya başladım."- F. R. Atay.
6 . isim, argo Kolayca elde edilen kadın.

A A A K M R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Maskara,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aksama, Amasra, Aramak, Kamara, Karama, Kasara, Makara, Masara, Saraka, Sarkma, Sarmak,

5 Harfli Kelimeler

Aksam, Araka, Arama, Asmak, Karma, Kasma, Makas, Marka, Rakam, Ramak, Sakar, Sarak, Sarma,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Arak, Arka, Arma, Arsa, Asar, Asma, Kama, Kara, Kars, Kasa, Mark, Mars, Masa, Mask, Raks, Saka, Sara,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ama, Ara, Ark, Asa, Ask, Kam, Kar, Kas, Mas, Ram, Sak, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, As, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.