MARTAVALCI (TDK)

Yalan söyleyen, palavracı.

Martavalcı kelimesi baş harfi M son harfi I olan bir kelime. Başında M sonunda I olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi V , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı M sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PALA Nedir?


1 . Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç: "Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu."- F. R. Atay.
2 . Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü.
3 . Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.

PALAVRA Nedir?


1 . Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber: "Delikanlı imparatorluk sözünün bir palavra olmadığını artık yavaş yavaş anlıyordu."- T. Buğra.
2 . argo Uzun ve boş konuşma, martaval.
3 . denizcilik Genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte.

PALAVRACI Nedir?

Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı, uydurmacı, baloncu: "Haklısınız efendim, doktor gerçekten de palavracının birisi galiba."- T. Buğra.

YALAN Nedir?


1 . Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim.
2 . sıfat Uydurma.

A A A C I L M R T V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Martavalcı,

8 Harfli Kelimeler

Aratılma, Cırlatma, Cırtlama, Martaval,

7 Harfli Kelimeler

Arılama, Avcılar, Avlatma, Carlama, Cavlama, Cırlama, Iralama, Lavtacı, Mavracı, Tavlacı, Tavlama, Varılma, Vırlama,

6 Harfli Kelimeler

Acıtma, Alarma, Alatav, Aramca, Aratma, Arıtma, Armalı, Atılma, Atlama, Atmaca, Avalca, Avamca, Avarca, Avlama, Cıvata, Lamacı, Matara, Taralı, Tarama, Travma,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Acıma, Alaca, Alarm, Aracı, Arama, Artım, Artma, Atama, Avara, Avrat, Camlı, Carlı, Carta, Cıvma, Iltar, Irama, Larva, Lavta, Macar, Malca, Malcı, Maral, Martı, Matla, Maval, Mavra, Tarım, Tarla, Tavcı, Tavır, Tavla, Tavlı, Tımar, Varma, Varta,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Alım, Alma, Altı, Amal, Amca, Arlı, Arma, Artı, Atıl, Atım, Atlı, Atma, Aval, Avam, Avar, Avcı, Cart, Cırt, Cıva, Lama, Lata, Lava, Mala, Malt, Mart, Raca, Taam, Tava, Vaat,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Art, Ata, Cam, Car, Ira, Lam, Lav, Mal, Mat, Ram, Tal, Tam, Tar, Tav, Tır, Var, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, At, Av, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.