MARTIGİLLER (TDK)

Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfına giren, birçok türü bulunan bir familya.

Martıgiller kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı M sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRÇOK Nedir?

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit: "Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum."- H. E. Adıvar.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

A E G I L L M R R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Martıgiller,

8 Harfli Kelimeler

Atgiller,

7 Harfli Kelimeler

Gametli, Gerilla,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Algler, Elmalı, Galeri, Gramer, İmaret, Martir, Millet, Mitral, Tergal, Termal,

5 Harfli Kelimeler

Allem, Altlı, Amelı, Argıt, Arter, Artım, Email, Emtia, Gaile, Gamet, Gamlı, Gelir, Gerim, Gırla, Girme, Gitar, Gitme, Ilgar, Iltar, Irgat, İllet, İmale, İmalı, Lamel, Legal, Liret, Litre, Magri, Maile, Martı, Melal, Metal, Metil, Mıgri, Mırra, Milat, Milel, Mirat, Ralli, Remil,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alem, Alet, Algı, Alım, Alil, Alim, Allı, Altı, Amel, Amil, Amir, Amit, Arlı, Artı, Atel, Atıl, Atım, Atlı, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Emir, Erat, Ergi, Eril, Erim, Etil, Etli, Gale, Gali, Gemi, Geri, Getr, Gırt, Gram, Gril,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Alg, Ali, Alt, Arı, Ari, Art, Ate, Ati, Ela, Erg, Eti, Gam, Gar, Gem, Gır, Gri, Ira, İla, İle, İma, İta, Lal, Lam, Lig, Lim, Lir, Mai, Mal, Mat, Met, Mil, Mir, Mit, Ram, Ret, Tal, Tam, Tar, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, At, El, Em, Er, Et, Ge, İl, İm, İt, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.