MAROKENCİLİK (TDK)

Maroken deriden çeşitli eşya yapma sanatı.

Marokencilik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

MAROKEN Nedir?


1 . Fas'ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi.
2 . Üzerine benekler basılarak marokene benzetilen koyun derisi: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Bu deriden yapılmış veya bu deriyle kaplanmış: "Garp cephesi kumandanıyla maroken bir kanepede yan yana oturuyorduk."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A C E K K L M N O R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Marokencilik,

9 Harfli Kelimeler

Marokenci, Minarecik,

8 Harfli Kelimeler

Acemilik, Erkinlik, İrkilmek, Kaimelik, Kemircik, Kokainci, Makineci, Makineli, Minareci, Minareli,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Akronim, Amirlik, Armonik, Canilik, Ekinlik, Emircik, Emirlik, Eriklik, Erinlik, Erkinci, Eroinci, İncelik, İneklik, İnilmek, İrkilme, Kalecik, Kamilen, Kemikli, Kilerci, Klinker, Kocaeli, Lakonik, Makilik, Maroken, Mekanik, Mineral, Minkale, Minorka, Nicelik, Remilci,

6 Harfli Kelimeler

Acilen, Alemci, Amirce, Anemik, Armoni, Ekinci, İkilem, İlinek, İlkeci, İnilme, İnmeli, İrkmek, İronik, Kaknem, Kaleci, Kaliko, Kalker, Kalori, Kaolin, Kareli, Karine, Kemani, Kemlik, Kiklon, Kimlik, Kirmen, Klinik, Klorik, Kokain, Kolera, Konkre, Konmak, Koreli, Korkma, Kornea, Kronik, Limaki, Limoni, Makine, Maliki,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Akemi, Akkor, Aklen, Aleni, Anemi, Anime, Cemal, Ceman, Cemil, Cimri, Cinai, Cinli, Cirim, Ekici, Ekili, Ekran, Elcik, Email, Emcik, Emici, Emlak, Emlik, Encam, Ercik, Erika, Erkan, Erkin, Erkli, Erlik, Ermin, Eroin, İcmal, İkame, İklim, İkmal, İkram, İleri, İlkin, İlmek,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Acil, Aile, Akik, Akil, Akim, Akli, Akne, Akor, Alem, Alim, Amel, Amil, Amin, Amir, Amor, Cali, Cami, Cani, Cari, Celi, Cemi, Cenk, Cila, Cima, Ciro, Ecir, Ekim, Ekin, Ekli, Ekol, Elan, Elci, Elik, Elim, Elma, Eman, Emik, Emin, Emir,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ali, Alo, Ani, Ari, Ark, Cam, Can, Car, Cem, Cer, Cim, Cin, Eko, Ela, Elk, Erk, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İni, İri, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kek, Kel, Kem, Ker, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kok,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Ce, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ok, Ol, Om, On, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.