MARKSÇILIK (TDK)

Marks'ın düşüncelerine dayanan devrimci sosyalist akım, Marksizm.

Marksçılık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi S , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı M sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

DEVRİMCİ Nedir?


1 . Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapan kimse.
2 . Devrim yapan veya devrime bağlı olan kimse, ihtilalci.
3 . eskimiş İnkılapçı kimse.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜŞÜNCEL Nedir?


1 . Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan.
2 . Yalnız düşünce ile kavranabilen.

MARK Nedir?


1 - Alman para birimi.
2 - Finlandiya para birimi.

MARKSİZM Nedir?

Marksçılık.

SOSYALİST Nedir?


1 - Sosyalizmle ilgili olan.
2 - Sosyalizm yanlısı, toplumcu: Sosyalist parti .

A I I K K L M R S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Marksçılık,

8 Harfli Kelimeler

Çarıklık, Çıkılmak, Çıkralık, Çıraklık, Kıraçlık, Kırılmak, Kırkılma, Kırmalık, Kısılmak, Sıkılmak, Sıkmalık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Aksırık, Arıklık, Asırlık, Askılık, Çarıklı, Çıkarım, Çıkılma, Çıkmalı, Çıralık, Iraklık, Isırmak, Kamçılı, Karılık, Kırılma, Kırmalı, Kısalık, Kısıkça, Kısılma, Marksçı, Sarıkçı, Sarıklı, Sarılık, Sarımlı, Sıkılma, Sırımak, Sırmalı,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Açkılı, Arıkçı, Arılık, Askılı, Çakılı, Çamlık, Çarklı, Çarlık, Çıkmak, Çıkrık, Çıralı, Ilıkça, Ilımak, Iraklı, Irksal, Isırma, Kaçlık, Karılı, Karlık, Karmık, Karslı, Kılçık, Kılmak, Kırçıl, Kırkım, Kırklı, Kırkma, Kırlık, Kırmak, Kırsal, Kıskaç, Kısmak, Kısmık, Kısrak, Marsık, Mıskal, Saklık, Salkım, Sarılı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Alkım, Asılı, Asklı, Aslık, Çakıl, Çakım, Çakır, Çalık, Çalım, Çalkı, Çarık, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkma, Çıkra, Çırak, Ilıma, Irkçı, Irmak, Islak, Islık, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kakım, Kalıç, Kalık, Kalım, Kamçı, Karık, Karlı, Kasık, Kasım, Kasır, Kaslı, Kılıç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açkı, Akıl, Akım, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Arık, Arlı, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Çakı, Çalı, Çark, Çıkı, Çıma, Çıra, Ilık, Ilım, Irak, Isıl, Iska, Kaçı, Karı, Kars, Kask, Kırç, Kırk, Kısa, Klas, Kral, Malç, Mark, Mars,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aks, Arı, Ark, Ası, Ask, Çak, Çal, Çam, Çar, Ira, Irk, Isı, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kar, Kas, Kıç, Kıl, Kır, Lak, Lam, Maç, Mal, Mas, Ram, Saç, Sak, Sal, Sam, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Ar, As, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.