MARKALAYICI (TDK)

Sanayi ürünlerini markalamakta kullanılan makine.

Markalayıcı kelimesi baş harfi M son harfi I olan bir kelime. Başında M sonunda I olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi C , onbirinci harfi I . Başı M sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MAKİ Nedir?

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. maki (II) isim, hayvan bilimi(Madagaskar yerlilerinin dilinden) Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

MAKİNE Nedir?


1 . Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2 . Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması: "Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3 . halk ağzında Araba, otomobil.

MARK Nedir?


1 - Alman para birimi.
2 - Finlandiya para birimi.

MARKA Nedir?


1 . Resim veya harfle yapılan işaret.
2 . Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça.
3 . Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret.
4 . mecaz Tanınmış ürün, saygın kişi vb.

MARKALAMA Nedir?

Markalamak işi.

MARKALAMAK Nedir?

Bir nesneyi tanıtmak veya benzerlerinden ayırmak için işaret koymak.

SANAYİ Nedir?

Hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümü, işleyim, °endüstri.

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

A A A C I I K L M R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Araklayıcı, Aykırılama,

9 Harfli Kelimeler

Ayrıcalık, Cıyaklama, Kayırılma, Yamacılık, Yarılamak,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Aracılık, Arıklama, Arılamak, Ayıklama, Ayrıcalı, Ayrılmak, Ayrımcık, Carlamak, Cırlamak, Cırlayık, Iralamak, Kıyılama, Macarlık, Makaralı, Malkarca, Yarılama, Yarılmak, Yarımlık, Yarmalık, Yırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acıkara, Alarmak, Amcalık, Arayıcı, Arılama, Ayılmak, Ayırmak, Aylamak, Aylarca, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılma, Ayrımcı, Ayrımlı, Carlama, Cırlama, Iralama, Kalamar, Kalaycı, Karayca, Karılma, Karlama, Kayırma, Kırılma, Kırmacı, Kırmalı, Kıyılma, Kıymalı, Malarya, Malkara, Markacı, Markalı, Mayalık, Rakamlı, Yakarca, Yakarma, Yakılma, Yakımcı, Yalamak,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acırak, Akarca, Akılcı, Akımcı, Aklama, Alacak, Alarma, Alaycı, Alımcı, Amalık, Araklı, Aralık, Aramak, Aramca, Arıcak, Arılık, Arkalı, Armalı, Ayaklı, Ayarcı, Ayarlı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Ayırma, Aykırı, Aylama, Ayrıca, Ayrılı, Cakalı, Camlık, Caymak, Cırlak, Cırmık, Iklama,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Acılı, Acıma, Akala, Akıcı, Alaca, Alaka, Alarm, Alıcı, Alkım, Almak, Aracı, Araka, Arama, Arıcı, Ayıcı, Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Camlı, Carlı, Cayma, Ilıca, Ilıma, Irama, Irmak, Kalay, Kalcı, Kalım, Kalma, Kalya, Karlı, Karma, Kayar, Kayır, Kayma, Kayra, Kılır,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Alık, Alım, Alma, Amal, Amca, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Caka, Cılk, Ilık, Ilım, Irak, Kala, Kama, Kara, Karı, Kaya, Kayı, Kıya, Kıyı, Kral,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Cam, Car, Cık, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kay, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Ram, Ray, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.