MARANGOZKARINCA (TDK)

Kimi büyük karıncaların ortak adı.

Marangozkarınca kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi O , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi A , onbirinci harfi R , onikinci harfi I , onüçüncü harfi N , ondördüncü harfi C , onbeşinci harfi A . Başı M sonu A olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

KARINCA Nedir?


1 . Zar kanatlılardan, toplu olarak yaşayan, yuvaları toprağın altında olan ve birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica).
2 . Madenlerde, döküm sırasında arada hava kalmasından veya pastan ileri gelen ufak boşluk.

KARINCALAR Nedir?

Zar kanatlıların, karınca adı altında toplanan ve beş bin kadar türü sayılan bir dalı.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

ORTAK Nedir?


1 . Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim."- H. Taner.
2 . Kuma: "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti."- E. E. Talu.
3 . sıfat Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür."- N. Cumalı.

A A A A C G I K M N N O R R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kararınca, Makarnacı,

8 Harfli Kelimeler

Garazkar, Irganmak, Marangoz, Zararına,

7 Harfli Kelimeler

Acıkara, Acınmak, Anagram, Anırmak, Aranmak, Arınmak, Cızgara, Irgamak, Irganma, Kanırma, Karaman, Kararma, Kargıma, Karınca, Karınma, Kazancı, Kazanım, Kazanma, Kazınma, Kazmacı, Kınanma, Kızarma, Kızmaca, Kocaman, Makarna, Mancana, Manzara, Markacı, Namazcı, Nazaran, Onanmak, Onarmak, Ormancı, Ramazan, Romancı, Zargana,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Acınma, Acırak, Acırga, Akarca, Amanın, Amazon, Anacık, Angora, Anırma, Ankara, Anorak, Aramak, Aramca, Aranma, Arıcak, Arınma, Cazgır, Cırnak, Iramak, Irgama, Izgara, Kamacı, Kamara, Kanama, Kanara, Karaca, Karacı, Karama, Kargın, Karıma, Kazara, Kazıma, Kınama, Kocama, Korgan, Kozacı, Makara, Manaca,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Acıma, Agora, Akman, Akmaz, Akran, Anaca, Ancak, Angın, Anmak, Anzak, Aracı, Araka, Arama, Argın, Argon, Arıza, Arkoz, Aroma, Azgın, Azmak, Azman, Camız, Canan, Canım, Garaz, Garoz, Gonca, Irama, Irmak, Izrar, Kaman, Kamga, Kanca, Kanma, Kanon, Karar, Karga, Kargı, Kargo,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akar, Akım, Akın, Akma, Akor, Aman, Amca, Amor, Anam, Anca, Anık, Anız, Anka, Anma, Arak, Araz, Argo, Arık, Arız, Arka, Arma, Azar, Azca, Azık, Azma, Caka, Cana, Gacı, Gama, Gark, Gaza, Gına, Gonk, Gram, Irak, Kama, Kana, Kanı, Kano,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arz, Aza, Azı, Cam, Can, Car, Caz, Cık, Cız, Gak, Gam, Gar, Gaz, Gık, Gır, Ira, Irk, Irz, Kam, Kan, Kar, Kaz, Kın, Kır, Kız, Kom, Kor, Koz, Mor, Nam, Nan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, Az, Ok, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.