MARANGOZ (TDK)

Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta.

Marangoz kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi O , sekizinci harfi Z . Başı M sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

USTA Nedir?


1 . Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
2 . Zanaat öğreticisi.
3 . Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi."- R. H. Karay.
4 . sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi."- T. Buğra.
5 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
6 . mecaz Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?"- R. H. Karay.

A A G M N O R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Marangoz,

6 Harfli Kelimeler

Amazon, Angora, Onarma, Orgazm,

5 Harfli Kelimeler

Agora, Argon, Aroma, Azman, Garaz, Garoz, Manga, Mango, Maraz, Maron, Namaz, Nazar, Onama, Organ, Orman, Ranza, Roman, Zaman,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amor, Anam, Anma, Araz, Argo, Arma, Azar, Azma, Gama, Gaza, Gram, Mana, Mano, Marn, Morg, Nara, Norm, Onar, Onma, Oran, Ozan, Roza, Zara, Zona,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ara, Arz, Aza, Gam, Gar, Gaz, Mor, Nam, Nar, Naz, Nom, Oma, Ona, Ora, Org, Ram, Rom, Zam, Zan, Zar, Zom, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, Az, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.