MANZUME (TDK)


1 . Şiir: "Başladı kâh ezbere, kâh cep defterinden manzumeler okumağa."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş, felsefe Dizge.

Manzume kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Z , beşinci harfi U , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı M sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEFTER Nedir?

Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları: "Nikâh memurunun masasında, biraz sonra imzalayacakları defter vardı."- S. Derviş.

DİZGE Nedir?


1 . Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
2 . felsefe Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem: "O dizgenin içinde, geleceği insanın umutlu olmasına bağlı tutan bir kayıt yoktur."- M. C. Anday.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

EZBER Nedir?


1 . Bir metni veya bir sözü eksiksiz tekrarlayabilecek biçimde akılda tutma: "Ezberi düşünmekten, söylediklerimizin anlamını düşünmezdik"- Ç. Altan.
2 . Ezberleme ve akılda tutma yeteneği.
3 . eskimiş Ezber edilecek ders.

EZBERE Nedir?


1 . Ezberleyerek, bir yerden okumayarak, bir yere bakmayarak: "Siz piyesi âdeta ezbere biliyorsunuz."- P. Safa.
2 . mecaz Aslını, gerçeğini anlamadan, bilmeden, düşünmeden, incelemeden: "Sen bunu ezbere söylüyorsun."- .

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

MANZUM Nedir?


1 . Şiir biçiminde yazılmış.
2 . eskimiş Düzenli, muntazam.

MANZUME Nedir?


1 . Şiir: "Başladı kâh ezbere, kâh cep defterinden manzumeler okumağa."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş, felsefe Dizge.

OKUMA Nedir?

Okumak işi, kıraat: "Okuması vardı, yazması azdı."- B. Felek.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

A E M M N U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Manzume,

6 Harfli Kelimeler

Manzum, Mazmun, Munzam,

5 Harfli Kelimeler

Memnu, Mezun, Umman, Uzman, Zamme,

4 Harfli Kelimeler

Amme, Eman, Enam, Ezan, Maun, Name, Nema, Umma, Uzam,

3 Harfli Kelimeler

Eza, Men, Mum, Muz, Nam, Naz, Nem, Zam, Zan, Zem, Zen, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Az, Em, En, Me, Ne, Un, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.