MANYETİKLİK (TDK)


1 - Manyetik olma durumu.
2 - Mıknatıslanmış maddelerin, mıknatısların özelliklerini inceleyen fizik dalı.

Manyetiklik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Y , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

MANYETİK Nedir?


1 . Yüzeyine manyetik kayıt yoluyla bilginin depolanabildiği mıknatıslanabilir kaplaması olan plak şekilli tabaka.
2 . sıfat, fizik Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan.

MIKNATIS Nedir?


1 . Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit.
2 . Demiri çekme özelliği taşıyan veya sonradan bu özelliği kazanan her türlü madde.
3 . mecaz Çekiciliği, albenisi olan kimse.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

A E K K L M N T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kinematik, Malikiyet, Yetkinlik,

8 Harfli Kelimeler

Enayilik, Etkinlik, Kaimelik, Kaymelik, Kinayeli, Makineli, Manyetik, Temkinli, Yetimlik,

7 Harfli Kelimeler

Atiklik, Ekinlik, Ektilik, İmaniye, İneklik, İnilmek, İntikal, İntikam, İtilmek, Kamilen, Katiyen, Kemikli, Kinetik, Makilik, Maliyet, Mekanik, Melanit, Melinit, Metalik, Metilik, Militan, Minkale, Nakliye, Nitekim, Nitelik, Niyetli, Takkeli, Tayinli, Telakki, Yeminli, Yenilik, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Anemik, Ekinti, Etamin, Etkili, İkamet, İkilem, İkitek, İletim, İletki, İlinek, İlkten, İlmiye, İmtina, İnayet, İnikat, İnilme, İnmeli, İtalik, İtikal, İtilme, İyelik, Kaknem, Kalite, Kelkit, Kemani, Kemlik, Kental, Kentli, Kimlik, Kinaye, Klinik, Limaki, Linyit, Maiyet, Makine, Maktel, Maliki, Maliye, Matine,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akemi, Aklen, Aleni, Anemi, Anime, Anket, Antik, Ekili, Email, Emlak, Emlik, Emtia, Enayi, Etkin, Etlik, Etnik, Eytam, İkame, İklim, İkmal, İleti, İlkin, İlmek, İlmik, İmale, İmkan, İmlek, İmlik, İnmek, İntak, İtila, İtina, İtlik, İtmek, Kaime, Kalem, Kamet, Kamil, Katil,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Akne, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amin, Amit, Atel, Atik, Ayet, Ayin, Ayni, Ekim, Ekin, Ekli, Ekti, Elan, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Eman, Emay, Emik, Emin, Enam, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ate, Ati, Ayn, Ela, Elk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İni, İta, İti, İye, İyi, Kak, Kal, Kam, Kan, Kat, Kay, Kek, Kel, Kem, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kit, Lak, Lam, Lan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, Ay, Ek, El, Em, En, Et, Ey, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.