MANTARLAŞMAK (TDK)

Hücre zarlarına mantar özü karışarak geçirimsiz duruma gelmek.

Mantarlaşmak kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEÇİRİMSİZ Nedir?

Geçirgenliği olmayan.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

MANTAR Nedir?


1 . Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı (Fungi): "Sen domalan bilir misin? Patates gibi bir şeydir, mantar gibi lezzetlidir."- N. Meriç.
2 . Esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tapası, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, ayakkabı tabanı ve daha birçok şeyin yapımında kullanılan, su geçirmeyen, meşe ağacı tabakası: "İpek çorap ve altı mantar iskarpin giymeyen kadınlar âdeta sınıf dışı ve eski biçim insanlardır."- H. E. Adıvar.
3 . Bu tabakadan yapılan şişe tapası.
4 . Kaldırıma araçların park edilmesini engellemek amacıyla zemine gömülmüş mantar biçiminde beton yükselti.
5 . Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde.
6 . Balık ağlarını su yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası.
7 . Hayvanların burun ucu.
8 . argo Uydurma söz, yalan.
9 . tıp (***) Mantar hastalığı.

A A A A K L M M N R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Mantarlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Katmanlaşma, Mantarlamak, Mantarlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Akşamlatma, Kantarlama, Kaşarlanma, Katarlanma, Katranlama, Mantarlama, Markalanma, Markalaşma, Maşalanmak, Şamarlamak, Şartlanmak, Taraşlamak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamlama, Anlamamak, Antlaşmak, Araklanma, Aralanmak, Aralatmak, Aratmamak, Arkalanma, Artakalma, Atarkanal, Karalanma, Karalatma, Kartlaşma, Katamaran, Katarlama, Markalama, Marnlamak, Maşalamak, Maşalanma, Matlaşmak, Rakamlama, Şamarlama, Şartlamak, Şartlanma, Taraklama, Taraşlama, Taşlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Akmantar, Anlaşmak, Anlatmak, Antlaşma, Araklama, Aralamak, Aralanma, Aralatma, Arkalama, Arlanmak, Atlanmak, Kalamata, Kamalama, Kantarma, Karalama, Karlanma, Karmaşma, Kartalma, Katlanma, Marnlama, Maşalama, Matlaşma, Şaklatma, Şarlamak, Şarlatan, Şartlama, Tamlamak, Tanlamak, Taranmak, Taşlamak, Taşlanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Aklaşma, Aktarma, Alakart, Alamana, Alarmak, Alkarna, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Anlatma, Aralama, Aranmak, Aratmak, Arlanma, Atanmak, Atlamak, Atlanma, Kalamar, Kamaşma, Kanatma, Kanlama, Karaman, Karataş, Karlama, Karmaşa, Kaşanma, Kaşlama, Katlama, Makarna, Makrama, Malkara, Maranta, Nakarat, Natamam, Şaklama, Şakrama, Şarlama, Tamlama, Tanlama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alarma, Anamal, Ankara, Anlama, Aramak, Aranma, Aratma, Artmak, Atamak, Ataman, Atanma, Atlama, Kamara, Kanaat, Kanama, Kanara, Kanata, Kantar, Karama, Kartal, Katana, Katman, Katran, Makara, Malama, Malkar, Mantar, Maşala, Matara, Matrak, Şamama, Şamata, Tarama, Taşmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Aklan, Akman, Akran, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Araka, Arama, Artma, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanma, Karma, Kaşan, Kaşar, Katar, Katma, Makam, Makat, Makta, Malak, Mamak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anka, Anma, Arak, Arka, Arma, Aşar, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Kala, Kama, Kana, Kant, Kara, Kart, Klan, Kral, Laka, Lama, Lata, Maaş, Mala, Malt, Mama, Mana, Mark, Marn, Marş, Mart, Maşa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Ara, Ark, Arş, Art, Aşk, Ata, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kat, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Mat, Nal, Nam, Nar, Ram, Şak, Şal, Şan, Şat, Tak, Tal, Tam, Tan, Tar, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.