MANTARDOĞURAN (TDK)

Mantarlaşmış hücreler oluşturacak mantar tabakasını doğuran (büyütken doku).

Mantardoğuran kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi D , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi Ğ , onuncu harfi U , onbirinci harfi R , onikinci harfi A , onüçüncü harfi N . Başı M sonu N olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

MANTAR Nedir?


1 . Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı (Fungi): "Sen domalan bilir misin? Patates gibi bir şeydir, mantar gibi lezzetlidir."- N. Meriç.
2 . Esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tapası, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, ayakkabı tabanı ve daha birçok şeyin yapımında kullanılan, su geçirmeyen, meşe ağacı tabakası: "İpek çorap ve altı mantar iskarpin giymeyen kadınlar âdeta sınıf dışı ve eski biçim insanlardır."- H. E. Adıvar.
3 . Bu tabakadan yapılan şişe tapası.
4 . Kaldırıma araçların park edilmesini engellemek amacıyla zemine gömülmüş mantar biçiminde beton yükselti.
5 . Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde.
6 . Balık ağlarını su yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası.
7 . Hayvanların burun ucu.
8 . argo Uydurma söz, yalan.
9 . tıp (***) Mantar hastalığı.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

A A A D M N N O R R T U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Mantardoğuran,

8 Harfli Kelimeler

Armadura, Doğranma, Doğratma, Doğurtma,

7 Harfli Kelimeler

Adamotu, Ağartma, Armador, Armağan, Artağan, Doğrama, Doğurma, Donanma, Donatma, Durağan, Maranta, Maraton, Matador, Onartma, Ondurma, Ornatma, Taranma, Tarumar, Toraman, Uğranma, Uğratma,

6 Harfli Kelimeler

Adanma, Adatma, Ağarma, Ağnama, Anadut, Anamur, Aranma, Ararot, Aratma, Armada, Ataman, Atanma, Doğram, Donama, Madara, Mağara, Mağdur, Mağrur, Mandar, Mantar, Matara, Mundar, Murana, Murdar, Namdar, Narman, Natron, Natura, Numara, Onanma, Onarma, Oradan, Ortada, Otarma, Oturma, Tarama, Tundra, Uğrama, Urağan, Utanma,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Adana, Ağnam, Arama, Armut, Aroma, Artma, Atama, Dağar, Damar, Damat, Doğan, Doğma, Doğru, Doğum, Domur, Donam, Donma, Donra, Dorum, Drama, Duman, Durma, Maada, Madun, Manat, Manda, Manto, Marda, Maron, Monat, Murat, Nadan, Notam, Onama, Ondan, Orada, Orman, Ortam, Otama,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Ağda, Ağma, Aman, Amor, Amut, Anam, Anma, Anot, Anut, Aort, Arda, Arma, Atma, Atom, Dama, Dana, Dara, Dart, Daru, Data, Doğa, Doğu, Doru, Dram, Duma, Mana, Mano, Marn, Mart, Maun, Moda, Mont, Murt, Muta, Naat, Nara, Nato, Norm, Nota,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ağa, Ama, Ana, Ant, Ara, Art, Ata, Aut, Dağ, Dam, Dar, Don, Dua, Dun, Dut, Mat, Mor, Mut, Nam, Nan, Nar, Nom, Not, Nur, Oda, Oma, Ona, Ora, Ram, Rom, Rot, Rum, Run, Tam, Tan, Tar, Ton, Tor, Tuğ,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Am, An, Ar, At, Do, Od, Om, On, Ot, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.