MANTIKSIZ (TDK)


1 . Mantığa, akla aykırı olan: "Şuuru yerinde bir adam için bu sevinç mantıksız ve çirkindir."- R. H. Karay.
2 . Mantığa uygun davranmayan: "Mantıksız adam."- .

Mantıksız kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi K , yedinci harfi S , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Z . Başı M sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

AYKIRI Nedir?


1 . Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa.
2 . Çapraz, ters.
3 . Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
4 . mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay.
5 . matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

ÇİRKİN Nedir?


1 . Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar.
2 . Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin.
3 . Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MANTI Nedir?

İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek.

MANTIKSIZ Nedir?


1 . Mantığa, akla aykırı olan: "Şuuru yerinde bir adam için bu sevinç mantıksız ve çirkindir."- R. H. Karay.
2 . Mantığa uygun davranmayan: "Mantıksız adam."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SEVİNÇ Nedir?

İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku: "Yaşama sevinci her şeyin yerini tutar."- R. H. Karay.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YERİNDE Nedir?


1 . İyi, yeterli: "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde: "Yerinde konuşmak."- .
3 . zarf Durumunda: "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde."- M. Ş. Esendal.

A I I K M N S T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mantıksız,

8 Harfli Kelimeler

Kanıtsız, Mıknatıs,

7 Harfli Kelimeler

Anıtsız, Askıntı, Isınmak, Isıtmak, Kasıntı, Kazıntı, Kınasız, Kısınma, Mıntıka, Sakınım, Sakıntı, Sıkınma, Tanısız, Tıkınma,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Anıtsı, Antsız, Asıntı, Ikınma, Isınma, Isıtma, Kansız, Kınsız, Mantık, Mızıka, Sınmak, Sızmak, Tansık, Tıknaz, Tınmak,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Astım, Atmık, Iskat, Kanıt, Kasım, Kasıt, Kasnı, Katım, Kazım, Kımız, Kısım, Kısıt, Kısma, Kızan, Kızma, Mantı, Mastı, Nakıs, Nakız, Nazım, Sakın, Sakıt, Sakız, Sanık, Satım, Satın, Sıkım, Sıkıt, Sıkma, Sımak, Sınık, Sınma, Sıtma, Sızak, Sızma, Takım, Tanık, Tanım, Tasım,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akın, Anık, Anıt, Anız, Asık, Asım, Askı, Atık, Atım, Atkı, Azık, Isın, Iska, Kanı, Kant, Kast, Katı, Kazı, Kına, Kısa, Kıta, Mask, Mazı, Sanı, Satı, Sıkı, Sıma, Sızı, Takı, Tanı, Tank, Tazı, Tını, Zamk, Zatı, Zınk,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Ant, Ası, Ask, Ast, Azı, Isı, Kam, Kan, Kas, Kat, Kaz, Kın, Kıt, Kız, Mas, Mat, Nam, Nas, Naz, Sak, Sam, San, Saz, Sık, Tak, Tam, Tan, Tas, Tık, Tın, Tıs, Zam, Zan, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, As, At, Az, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.