MANİVELA (TDK)


1 . Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol.
2 . Kaldıraç.

Manivela kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi A . Başı M sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

KALDIRAÇ Nedir?

Az bir kuvvet ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivela.

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

A A E L M N V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Manivela,

7 Harfli Kelimeler

Alimane,

6 Harfli Kelimeler

Elaman, Lavman, Maaile, Manevi, Mevali, Minval,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alevi, Alman, Anemi, Anime, Anlam, Elvan, Email, Emval, İlave, İmale, Liman, Maile, Malen, Manav, Mania, Maval, Mavna, Mevla, Nemli,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alan, Alem, Alev, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Anal, Anam, Anma, Aval, Avam, Elan, Elim, Elma, Eman, Emin, Enam, Enli, Enva, Evin, Evla, Evli, İane, İlam, İlan, İlme, İmal, İman, İmla, İnal, İnam, İnme, İvme, Lain, Lama,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ali, Ama, Ana, Ani, Ela, İla, İle, İma, Lam, Lan, Lav, Lim, Mai, Mal, Men, Mil, Nal, Nam, Nem, Nev, Nim, Van,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Av, El, Em, En, Ev, İl, İm, İn, La, Le, Me, Mi, Ne, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.