MANİTACILIK (TDK)

Tanışıyormuş gibi yaparak veya çevredeki yandaşlarından destek alarak birinden para sızdırma işi, bir çeşit dolandırıcılık, manita.

Manitacılık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DESTEK Nedir?


1 . Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda.
2 . Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil: "Şamdan, sehpa, sacayak birer destektir."- .
3 . ekonomi Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi.
4 . askerlik Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma.
5 . fizik Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.
6 . mecaz Maddi ve manevi yardımcı, dayanak: "Kızardı, söylenirdi ama gene de tek desteği oydu hayatta."- O. Hançerlioğlu.

DOLAN Nedir?

yalan dolan.

DOLANDIRICI Nedir?

Birini aldatarak mal veya parasını alan kimse, tokatçı: "Tükürük müfettişi meğer meşhur bir dolandırıcı imiş."- B. Felek.

DOLANDIRICILIK Nedir?


1 . Dolandırıcı olma durumu.
2 . Dolandırıcıya yakışır iş.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

MANİ Nedir?

Çoğu birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk koşuğu.

MANİ Nedir?

Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel.

MANİTA Nedir?


1 . Sevgili.
2 . Manitacılık.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

SIZDIRMA Nedir?

Sızdırmak işi.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIŞ Nedir?

Tanıdık (kimse veya yer): "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı."- T. Buğra.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YANDAŞ Nedir?

Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraflı, taraftar: "En hararetli İngiliz yandaşları, üzgün ve umutsuz."- A. İlhan.

A A C I I K L M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Manitacılık,

9 Harfli Kelimeler

Acınılmak, Acıtılmak, Anlatımcı,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Acınılma, Acıtılma, Akıtmalı, Anlatıcı, Antikacı, Atacılık, Katmanlı, Manitacı, Mantıklı, Natıkalı, Tanılmak, Tanımlık, Tıkamalı, Tıklanma, Tınlamak,

7 Harfli Kelimeler

Acınmak, Acıtmak, Aklınca, Alınmak, Almancı, Altıncı, Amcalık, Anılmak, Anlatım, Anmalık, Atılmak, Atımlık, Ilınmak, Ilıtmak, Kalamin, Kalamit, Kalınca, Kalınma, Kalıntı, Kalıtım, Kanatlı, Kancalı, Kanıtlı, Katılım, Katılma, Katliam, Katmalı, Kılınma, Kınlama, Kıtlama, Malakit, Manialı, Mantıcı, Mantıki, Mıntıka, Takılma, Takınma, Taklacı, Talancı, Tanılma,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acınma, Acıtma, Akılcı, Akımcı, Akıncı, Akıntı, Akıtma, Alımcı, Alınma, Alıntı, Amalık, Anacık, Anacıl, Analık, Anılık, Anılma, Anıtlı, Anlatı, Antika, Atalık, Atılım, Atılma, Atımcı, Atkılı, Cakalı, Camlık, Ikınma, Iklama, Ilıcak, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Ilıtma, İmalat, İmanlı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Akait, Akıcı, Aklan, Akman, Alıcı, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Analı, Ancak, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antik, Antlı, Atıcı, Atılı, Atmak, Atmık, Camia, Camit, Camlı, Canım, Canlı, Ilıca, Ilıma, Itlak, İcmal, İkmal, İmalı, İmkan, İntak, Kalan, Kalcı,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Akıl, Akım, Akın, Akil, Akim, Akit, Aklı, Akli, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alim, Alma, Altı, Amal, Aman, Amca, Amil, Amin, Amit, Anal, Anam, Anca, Anık, Anıt, Anka, Anma, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atik, Atkı, Atlı, Atma, Caka, Cali,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ait, Aka, Akı, Ala, Ali, Alt, Ama, Ana, Anı, Ani, Ant, Ata, Ati, Cam, Can, Cık, Cim, Cin, İka, İla, İlk, İma, İta, Kal, Kam, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kil, Kim, Kin, Kit, Lak, Lam, Lan, Lim, Mai,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, İl, İm, İn, İt, Ki, La, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.