MANİPÜLATÖR (TDK)


1 . Manipleyi kullanan kimse.
2 . Maniple.
3 . sıfat Yönlendirici.

Manipülatör kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi P , altıncı harfi Ü , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi Ö , onbirinci harfi R . Başı M sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MANİ Nedir?

Çoğu birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk koşuğu.

MANİ Nedir?

Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel.

MANİPLE Nedir?

Telgraf işaretlerini göndermek için bir devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan araç, manipülatör.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YÖNLENDİRİCİ Nedir?

İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde bilinçli ve amaçlı olarak etkileyen, manipülatör.

A A L M N P R T Ö Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Manipülatör,

8 Harfli Kelimeler

Alaminüt, Animatör,

7 Harfli Kelimeler

Marinat, Rölanti, Talimar,

6 Harfli Kelimeler

Alümin, Amatör, Amiral, İmalat, Lapina, Manita, Mantar, Marina, Martin, Mitral, Napalm, Partal, Pianta, Pirana, Planör, Platin, Primat, Tarpan, Trampa,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Alman, Ampir, Anlam, Anüri, April, Aptal, Arami, Artma, Atari, İptal, Latin, Liman, Löpür, Manat, Mania, Manti, Maral, Matla, Milat, Minör, Mirat, Mürai, Mürit, Natür, Palan, Parti, Patal, Plati, Plöra, Print, Rampa, Talan, Talim, Talip, Tamir, Tapan, Tapir, Tapma, Tarla,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alim, Alma, Amal, Aman, Amil, Amin, Amip, Amir, Amit, Anal, Anam, Anma, Arap, Arma, Arpa, Atma, İlam, İlan, İmal, İman, İmar, İmla, İnal, İnam, İnat, İrap, İrat, İtap, Lain, Lama, Lapa, Larp, Lata, Lira, Mail, Main, Mala, Mali, Malt,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Ali, Alp, Alt, Ama, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Arp, Art, Ata, Ati, İla, İma, İta, Lam, Lan, Lap, Lim, Lir, Löp, Lüp, Mai, Mal, Mat, Mil, Mir, Mit, Nal, Nam, Nar, Nim, Ölü, Örü, Pal, Pat, Pil,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Ar, At, İl, İm, İn, İp, İt, La, Mi, Nü, Ön, Ra, Ta, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.