MANİFATURACI (TDK)


1 . Manifatura eşyası satan kimse, bezzaz: "Manifaturacılar balonun tarihini pek fena bir güne, ay sonuna düşürmüşlerdi."- R. N. Güntekin.
2 . Manifatura eşyasının satıldığı yer: "Çarşı içinde küçük bir manifaturacı dükkânı vardı."- N. Cumalı.

Manifaturacı kelimesi baş harfi M son harfi I olan bir kelime. Başında M sonunda I olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi F , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi A , onbirinci harfi C , onikinci harfi I . Başı M sonu I olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALO Nedir?

Danslı ve özel giysili gece eğlencesi: "O zaman nişan balosu falan yoktu, olsa da şoförün balosu mu olur?"- A. Gündüz.

BALON Nedir?


1 . Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç.
2 . Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılan çocuk oyuncağı: "Hatırlattı bana, bir bayram sabahı / Gökyüzüne kaçırdığım balonuma bakıp ağlayışımı"- O. V. Kanık.
3 . Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap.
4 . Karikatürde içi sözle doldurulan yuvarlak.
5 . denizcilik Geriden gelen rüzgârdan yararlanmak amacıyla yatın ana direği üzerine çekilen üç köşeli, hafif yelken.
6 . sıfat Aslı olmayan, palavra: "Balon haber."- .

BEZZAZ Nedir?

Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

FENA Nedir?


1 . İyi nitelikte olmayan, kötü: "Rüşvet aslında fena şeydir fakat daha fenası rüşvet ayıplığını kaybetmişliktir."- B. Felek.
2 . Üzücü: "Bu savaş yılları o kadar fena ve ağır felaketler öğretmişti ki..."- H. E. Adıvar.
3 . İstenilen ve gereken nitelikte olmayan (kimse): "Fena bir öğrenci."- .
4 . Hoşa gitmeyen, rahatsız edici: "Fena günler yaşadığına inanmak için bin şahit lazım."- R. H. Karay.
5 . Davranışları toplumun ahlak anlayışına uymayan: "Siz fena adamsınız, odanıza geldiğime bin kere pişman oldum."- P. Safa.
6 . zarf Çok: "Tenis oynarken bileğim burkuldu, berbat, fena acıyor."- P. Safa.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

MANİ Nedir?

Çoğu birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk koşuğu.

MANİ Nedir?

Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel.

MANİFATURA Nedir?

Fabrika yapımı her türlü kumaş, bez vb. dokuma: "Manifatura dükkânı."- .

MANİFATURACI Nedir?


1 . Manifatura eşyası satan kimse, bezzaz: "Manifaturacılar balonun tarihini pek fena bir güne, ay sonuna düşürmüşlerdi."- R. N. Güntekin.
2 . Manifatura eşyasının satıldığı yer: "Çarşı içinde küçük bir manifaturacı dükkânı vardı."- N. Cumalı.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TARİHİ Nedir?

Tarihsel.

A A A C F I M N R T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Manifaturacı,

10 Harfli Kelimeler

Manifatura,

8 Harfli Kelimeler

Manitacı, Mantarcı, Numaracı,

7 Harfli Kelimeler

Anırtma, Ciranta, Curnata, Maranta, Marinat, Murafaa, Tafracı, Taranma, Turancı, Turnacı,

6 Harfli Kelimeler

Acınma, Acıtma, Afacan, Anamur, Anırma, Arafat, Aramca, Aranma, Arantı, Aratma, Arınma, Arıtma, Ataman, Atanma, Atmaca, Farıma, Fatura, Fuarcı, İcraat, İmarcı, Maarif, Manaca, Manita, Mantar, Marina, Martin, Maruni, Matara, Murana, Natura, Numara, Tanıma, Tarama, Turani, Utanma,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Acıma, Anaca, Aracı, Arama, Arami, Armut, Artım, Artın, Artma, Atama, Atari, Camia, Camit, Canım, Carta, Cunta, Facia, Fanta, Fanti, Fauna, Fıtri, Firma, Irama, İfrat, İftar, İrfan, Macar, Macun, Manat, Manca, Mania, Mantı, Manti, Martı, Maruf, Matuf, Mirat, Mucir, Mucit,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acun, Acur, Afat, Aman, Amca, Amfi, Amin, Amir, Amit, Amut, Anam, Anca, Anıt, Anif, Anma, Anut, Araf, Arif, Arma, Artı, Atıf, Atım, Atma, Cami, Cana, Cani, Cari, Cart, Cırt, Cima, Cuma, Cura, Fani, Fırt, Fuar, Futa, Itri, İcar, İcat,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Afi, Aft, Ait, Ama, Ana, Anı, Ani, Ant, Ara, Arı, Ari, Art, Ata, Ati, Aut, Cam, Can, Car, Cif, Cim, Cin, Fan, Far, Fır, Fin, Fit, Fut, Ira, İfa, İma, İta, Mai, Mat, Mir, Mit, Mut, Nam, Nar, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Af, Am, An, Ar, At, Fa, İm, İn, İt, Mi, Ra, Ta, Ti, Tu, Uf, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.