MANEJ (TDK)


1 . At eğitimi.
2 . Bu eğitimin yapıldığı yer.
3 . Binicilik gösterilerinin tümü.

Manej kelimesi baş harfi M son harfi J olan bir kelime. Başında M sonunda J olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi J . Başı M sonu J olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİNİCİLİK Nedir?


1 . Ata binme ustalığı: "Artık köy ağaları, çocuğun biniciliğini kahve tartışmalarının başlıca konuları arasına koydular."- H. E. Adıvar.
2 . Ata binilerek yapılan spor.

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A E J M N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Manej,

4 Harfli Kelimeler

Eman, Enam, Name, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Jen, Men, Nam, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Em, En, Je, Me, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.