MANCANA (TDK)

Sütleğengillerden, Antil Adalarında yetişen, çok zehirli bir ağaç (Manzenilla).

Mancana kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi C , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi A . Başı M sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

SÜTLEĞEN Nedir?

Sütleğengillerden, yaprak sap ve köklerinde süt görünüşlü, kekre ve yakıcı bir öz su bulunan, verdiği öz su türlerine göre hekimlikte ve sanayide kullanılan, yedi yüz kadar türü bilinen, bir veya çok yıllık bir bitki, Japon kaktüsü (Euphorbia).

SÜTLEĞENGİLLER Nedir?

İki çeneklilerden, sütleğen, kauçuk, manyok vb. önemli bitkileri içine alan bir familya.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

ZEHİRLİ Nedir?


1 . Zehri olan: "Zehirli mantarlar."- .
2 . mecaz Zararlı (duygu, düşünce vb.).

A A A C M N N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mancana,

6 Harfli Kelimeler

Manaca,

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Canan, Manca,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amca, Anam, Anca, Anma, Cana, Mana,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Cam, Can, Nam, Nan,

2 Harfli Kelimeler

Am, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.