MANÇUCA (TDK)


1 . Mançu dili.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

Mançuca kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi U , altıncı harfi C , yedinci harfi A . Başı M sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MANÇU Nedir?

Mançurya halkından olan kimse.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A C M N U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mançuca,

6 Harfli Kelimeler

Maçuna,

5 Harfli Kelimeler

Macun, Manca, Mançu, Uçman,

4 Harfli Kelimeler

Acun, Açan, Açma, Amaç, Aman, Amca, Anaç, Anam, Anca, Anma, Cana, Cuma, Maça, Mana, Maun, Uçma,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Cam, Can, Çam, Çan, Maç, Nam, Uca,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Am, An, Uç, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.