MAMUR (TDK)

Bayındır: "Yıkılmış dilberin mamur illeri / Susmuş bülbüllerin taze dilleri."- Karacaoğlan.

Mamur kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi R . Başı M sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAYINDIR Nedir?

Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur (yer), abat: "Bir çığlığa tutunup çıktım da uçurumdan / Bir bayındır kent oldu sağlığım."- T. Oflazoğlu. Bayındır özel, isim, tarih Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri. Bayındır özel, isim (bayı'ndır) İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

BÜLBÜL Nedir?


1 . Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos).
2 . mecaz Sesi çok güzel olan kimse: "Hanende Nedim Bey ki gençliğinde Boğaziçi'nin bülbülü, en sevgili kuluyken artık onun da ihtiyarlamaya, sesinin bozulmaya başladığı söylenirdi."- A. Ş. Hisar.

DİLBER Nedir?

Alımlı, güzel kadın: "Ala gözlü nazlı dilber / Koma beni el yerine."- Karacaoğlan.

İLLE Nedir?

İlla.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARACA Nedir?

Rengi karaya yakın olan, esmer.

MAMUR Nedir?

Bayındır: "Yıkılmış dilberin mamur illeri / Susmuş bülbüllerin taze dilleri."- Karacaoğlan.

TAZE Nedir?


1 . Bozulmamış, bayatlamamış olan: "Beyaz peyniri, ekmeğin taze kabuğuna sarıp ağzıma sokuyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . Dinç, yıpranmamış, yorulmamış: "Yüzü taze, taravetli ve güzeldi."- M. Ş. Esendal.
3 . Kuru olmayan, körpe, kuru karşıtı: "Ağaçların taze yaprakları akşamın serinliğini emiyormuş gibi duruyordu."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Yeni, zamanı geçmemiş: "Orada okuduğum en taze havadis yirmi beş, otuz günlüktü."- Halikarnas Balıkçısı.
5 . isim, mecaz Genç kadın: "Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor."- Ö. Seyfettin.

A M M R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Mamur,

4 Harfli Kelimeler

Ruam, Umar, Umma,

3 Harfli Kelimeler

Mum, Ram, Rum,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.