MAMOGRAFİ (TDK)

Memenin filmini çeken özel bir cihaz.

Mamografi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi O , beşinci harfi G , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi F , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİHAZ Nedir?


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

MEME Nedir?


1 . Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik.
2 . Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü: "Tam topu şişirmiş, memesini bağlıyordu."- R. Ilgaz.
3 . Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı: "O, sağ elinin parmaklarını bükerek kulak memesinin altına koymuş, ağzı açıktı."- S. F. Abasıyanık.
4 . askerlik Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı: "Tüfek memesi."- .
5 . denizcilik Gemi çıpasında kolların birleştiği şişkin yer.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A A F G M M O R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mamografi,

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Amfora, Garami, Maarif,

5 Harfli Kelimeler

Agami, Agora, Agraf, Amigo, Amorf, Arami, Aroma, Firma, Forma, Frigo, Magma, Magri, Mimar,

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Amir, Amma, Amor, Araf, Argo, Arif, Arma, Fora, Form, Gama, Gram, İmam, İmar, Mama, Mira, Morg, Rami,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ama, Ara, Ari, Far, Gaf, Gam, Gar, Gri, İfa, İma, Mai, Mim, Mir, Mor, Oma, Ora, Org, Raf, Ram, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Af, Am, Ar, Fa, İm, Mi, Of, Om, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.