MALMÜDÜRLÜĞÜ (TDK)

Bir ilçede devlet gelirlerinin toplandığı maliye dairesi.

Malmüdürlüğü kelimesi baş harfi M son harfi Ü olan bir kelime. Başında M sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi M , beşinci harfi Ü , altıncı harfi D , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi Ğ , onikinci harfi Ü . Başı M sonu Ü olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAİR Nedir?

Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne: "Yarına kadar sarhoşluğu geçer, ben de sarhoş olmadığına dair rapor veririm."- A. Gündüz.

DAİRE Nedir?


1 . Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat: "Bu koskoca binanın, pasajın arka tarafında bir kısım daireleri ayrıca kiraya verilmiş."- H. F. Ozansoy.
2 . Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri: "Eskiden hem bir dairede beraber bulunmuşlar hem de silah arkadaşlığı etmişlerdi."- R. H. Karay.
3 . Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı.
4 . Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm: "Yemeği, selamlık dairesinin üst katındaki yemek salonunda yediler."- M. Ş. Esendal.
5 . mecaz Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü: "Mantık dairesinde konuşmak."- .
6 . matematik Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası.
7 . müzik Saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

İLÇE Nedir?

Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza: "Ankara'nın bir ilçesinde bir yazıhane açtığını duydum sonradan."- Ç. Altan.

MALİYE Nedir?


1 . Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
2 . Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.
3 . Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş: "Maliyede çalışıyor."- .

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

A D L L M M R Ü Ü Ü Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Düğümlü,

6 Harfli Kelimeler

Dürülü, Mürdüm,

5 Harfli Kelimeler

Düğüm, Dürüm, Müdür, Üğrüm,

4 Harfli Kelimeler

Dram, Düğü, Dürü,

3 Harfli Kelimeler

Dağ, Dal, Dam, Dar, Lal, Lam, Mal, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.