MAKROSEFAL (TDK)

Başı anormal derecede büyük olan (kimse).

Makrosefal kelimesi baş harfi M son harfi L olan bir kelime. Başında M sonunda L olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi F , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L . Başı M sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANORMAL Nedir?


1 - Genel örneğe, alışılmışa, kurala aykırı olan, olağan dışı, °gayri tabii.
2 - Dengesi bozuk, deli.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A E F K L M O R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Makrosefal,

8 Harfli Kelimeler

Foslamak,

7 Harfli Kelimeler

Foslama, Oflamak, Semafor,

6 Harfli Kelimeler

Amfora, Erosal, Formel, Kaloma, Kamera, Kolera, Mafsal, Makale, Malkar, Maslak, Masraf, Oflama, Oklama, Okrama, Reklam, Salmak, Sarkma, Sarkom, Sarmak, Sarmal, Solmak, Sormak,

5 Harfli Kelimeler

Aksam, Alarm, Almak, Amorf, Aroma, Asker, Asmak, Efkar, Eflak, Elmas, Emlak, Emsal, Eslaf, Falso, Faska, Ferma, Flama, Flora, Forma, Forsa, Fresk, Kafes, Kalas, Kalem, Kalfa, Kalma, Kamer, Karma, Kasem, Kasma, Kefal, Kelam, Kemal, Kofra, Komar, Koral, Korse, Krema, Krome, Lokma,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akar, Akma, Akor, Akse, Alem, Alfa, Alma, Amal, Amel, Amor, Araf, Arak, Arka, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asla, Asma, Efor, Ekol, Elma, Eros, Esma, Faal, Fakr, Faks, Fare, Fark, Fars, Flok, Flor, Folk, Fora, Form, Fors, Frak, Kafa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Alo, Ama, Ara, Ark, Asa, Ask, Eko, Ela, Elk, Erk, Fak, Fal, Far, Fas, Fek, Fel, Fer, Fes, Fok, Fol, Fos, Kal, Kam, Kar, Kas, Kel, Kem, Ker, Kes, Kof, Kol, Kom, Kor, Laf, Lak, Lam, Lef,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, Ar, As, Ek, El, Em, Er, Es, Fa, Fe, Ke, La, Le, Me, Of, Ok, Ol, Om, Ra, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.