MAKİNİSTLİK (TDK)

Makinistin görevi.

Makinistlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi S , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKİ Nedir?

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. maki (II) isim, hayvan bilimi(Madagaskar yerlilerinin dilinden) Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

MAKİNİST Nedir?


1 - Lokomotif, vapur, fabrika vb.'nin makinesini işleten kimse.
2 - Makinelerden anlayan, makineleri onarabilen usta.
3 - Gösterimci.

A K K L M N S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Makinistlik,

9 Harfli Kelimeler

Miskinlik,

8 Harfli Kelimeler

İltisaki, İstimlak, Makinist, Sakinlik, Silkinti, Tilkimsi,

7 Harfli Kelimeler

Aksilik, Atiklik, İltimas, İltisak, İmtisal, İntikal, İntikam, İsimlik, İstimal, İstimna, Kalinis, Makilik, Militan, Silikat, Silinti,

6 Harfli Kelimeler

Asilik, İkilik, İliksi, İlinti, İmtina, İnikas, İnikat, İnilti, İsilik, İsimli, İslami, İstika, İstila, İtalik, İtikal, Kalsit, Kimisi, Kimlik, Klasik, Klinik, Lastik, Limaki, Lisani, Maliki, Mantis, Mikail, Misina, Miskal, Miskin, Mistik, Santim, Sinlik, Taksim, Timsal,

5 Harfli Kelimeler

Antik, Astik, İkili, İklim, İkmal, İlkin, İlmik, İmkan, İmlik, İmsak, İntak, İskan, İslam, İslim, İsnat, İstim, İtila, İtina, İtlik, Kamil, Kasti, Katil, Kikla, Kilim, Kilis, Kilit, Kilsi, Kinik, Kinli, Kitin, Klima, Lakin, Laski, Latin, Likit, Liman, Limit, Lisan, Maksi, Malik,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Aksi, Alim, Amil, Amin, Amit, Asil, Asit, Asli, Atik, İkna, İlam, İlan, İlik, İlim, İmal, İman, İmla, İnak, İnal, İnam, İnat, İnik, İnti, İsal, İsim, İsli, İtki, Kail, Kaim, Kain, Kani, Kant, Kask, Kast,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alt, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ati, İka, İki, İla, İlk, İma, İni, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kan, Kas, Kat, Kik, Kil, Kim, Kin, Kit, Lak, Lam, Lan, Lim, Mai, Mal, Mas, Mat, Mil, Mis,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, At, İl, İm, İn, İs, İt, Ki, La, Mi, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.