MAKASÇILIK (TDK)


1 . Makasçının görevi.
2 . Basında başka gazetelerdeki haberleri kesip olduğu gibi aktarma işi.

Makasçılık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı M sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKTARMA Nedir?


1 . Aktarmak işi.
2 . Bir taşıttan başka bir taşıta geçme: "Bebek'ten aktarma Rumeli kıyısı vapurları bulunurdu."- R. H. Karay.
3 . Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme.
4 . Arıları bir kovandan ötekine geçirme.
5 . edebiyat Alıntı.
6 . spor Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi.
7 . ekonomi Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer.
8 . ticaret Para aktarımı.

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

MAKAS Nedir?


1 . Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı: "Her iki eliyle kullanırdı makasıyla tarağını."- N. Cumalı.
2 . Birbirine komşu iki demir yolu hattını hemen bunların uzantısındaki üçüncü hatta bağlamaya yarayan alet.
3 . Birbirini kesen demir yolu kavşağı.
4 . Bazı araçlarda üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yay.
5 . Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi.
6 . Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış mafsallı, kollu kapak aracı.
7 . mecaz Çalma, kırpma.
8 . mimarlık Dirsek.
9 . denizcilik Üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni.
10 . hayvan bilimi Bazı eklem bacaklı hayvanların ön ayaklarında bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç.

MAKASÇI Nedir?


1 . Makas yapan veya satan kimse.
2 . Demir yollarında makasları açıp kapayarak trenlere yol veren görevli: "Makasçı, ayaküstü bana gayet basit kelimelerle bir dram anlattı."- R. N. Güntekin.
3 . Makastar.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

A A I I K K L M S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Makasçılık,

9 Harfli Kelimeler

Çıkılamak, Sıkılamak,

8 Harfli Kelimeler

Çakılmak, Çakmaklı, Çıkılama, Çıkılmak, Kaçılmak, Kasılmak, Kısalmak, Kısılmak, Saçılmak, Saçmalık, Salkımak, Sıkılama, Sıkılmak, Sıkmalık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Açılmak, Açmalık, Asılmak, Askılık, Asmalık, Çakılma, Çıkılma, Çıkmalı, Iklamak, Islamak, Kaçılma, Kakılma, Kakmalı, Kamçılı, Kasalık, Kasılma, Kısalık, Kısalma, Kısıkça, Kısılma, Makasçı, Makaslı, Mıskala, Saçaklı, Saçılma, Sakalık, Salkıma, Sıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Açılma, Açısal, Açkılı, Alaçık, Alıkça, Amaçlı, Amalık, Asılma, Askılı, Asmalı, Çakılı, Çakmak, Çalkak, Çalmak, Çamlık, Çıkmak, Iklama, Ilıkça, Ilımak, Iskaça, Islama, Kaçlık, Kaçmak, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kasalı, Kasmak, Kılçık, Kılmak, Kıskaç, Kısmak, Kısmık, Maslak, Mıskal, Saçmak, Sakalı, Saklık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Akçıl, Aklık, Akmak, Aksak, Aksam, Alçak, Alkım, Almaç, Almak, Asılı, Asklı, Aslık, Asmak, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çıkak, Çıkık, Çıkma, Ilıma, Islak, Islık, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kaçma, Kakaç, Kakıç, Kakım, Kakma, Kalak, Kalas,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alma, Amaç, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Çakı, Çalı, Çıkı, Çıma, Ilık, Ilım, Isıl, Iska, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Kama, Kasa, Kask,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Çak, Çal, Çam, Isı, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kas, Kıç, Kıl, Lak, Lam, Maç, Mal, Mas, Saç, Sak, Sal, Sam, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.