MAKASÇI (TDK)


1 . Makas yapan veya satan kimse.
2 . Demir yollarında makasları açıp kapayarak trenlere yol veren görevli: "Makasçı, ayaküstü bana gayet basit kelimelerle bir dram anlattı."- R. N. Güntekin.
3 . Makastar.

Makasçı kelimesi baş harfi M son harfi I olan bir kelime. Başında M sonunda I olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I . Başı M sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAKÜSTÜ Nedir?


1 . Oturmadan, ayakta durarak: "Makasçı, ayaküstü bana gayet basit kelimelerle bir dram anlattı."- R. N. Güntekin.
2 . Kısa sürede, acele olarak, ayaküzeri.

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

BASİT Nedir?


1 - Yapılması ya da anlaşılması kolay olan, karışık olmayan.
2 - Süssüz, gösterişsiz.
3 - Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz.
4 - Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan .
5 - Kolay.

DEMİR Nedir?


1 . Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,
8 olan, 15
10 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular."- P. Safa.
3 . Bu elementten yapılmış parça: "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."- .
4 . Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
5 . sıfat, mecaz Güçlü, kuvvetli, sert: "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu."- S. F. Abasıyanık.
6 . denizcilik Çıpa.

DRAM Nedir?


1 . Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama.
2 . Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi, drama.
3 . Tiyatro edebiyatı.
4 . mecaz Acıklı olay: "İhtiyarın ve umumiyetle insanın dramı nedir, bilir misiniz?"- B. Felek.

GAYET Nedir?


1 - Pek, çok, pek çok, °hayli.
2 - Son.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MAKAS Nedir?


1 . Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı: "Her iki eliyle kullanırdı makasıyla tarağını."- N. Cumalı.
2 . Birbirine komşu iki demir yolu hattını hemen bunların uzantısındaki üçüncü hatta bağlamaya yarayan alet.
3 . Birbirini kesen demir yolu kavşağı.
4 . Bazı araçlarda üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yay.
5 . Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi.
6 . Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış mafsallı, kollu kapak aracı.
7 . mecaz Çalma, kırpma.
8 . mimarlık Dirsek.
9 . denizcilik Üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni.
10 . hayvan bilimi Bazı eklem bacaklı hayvanların ön ayaklarında bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç.

MAKASTAR Nedir?

Kumaş biçen, prova yapan, parçaları patrona göre ayarlayan, iş dağıtımını yapan usta, makasçı.

TREN Nedir?

Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer: "O gece Eskişehir'den son kalkan trenle Ankara'ya dönüyordu."- R. E. Ünaydın.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I K M S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Makasçı,

6 Harfli Kelimeler

Iskaça, Saçmak, Sıçmak, Sıkmaç,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Aksam, Asmak, Çakım, Çakma, Çıkma, Kaçma, Kamçı, Kasım, Kasma, Kısma, Maçka, Makas, Saçak, Saçık, Saçma, Sıçma, Sıkça, Sıkma, Sımak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akça, Akım, Akma, Amaç, Asık, Asım, Askı, Asma, Çakı, Çıma, Iska, Kaça, Kaçı, Kama, Kasa, Kısa, Maça, Masa, Mask, Saçı, Saka, Sıma, Smaç,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Aks, Ama, Asa, Ası, Ask, Çak, Çam, Kaç, Kam, Kas, Kıç, Maç, Mas, Saç, Sak, Sam, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, As,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.