MAHUT (TDK)

Bilinen, adı geçen, sözü geçen: "Kümbetin duvarı içinden mahut kutuyu çıkaran bendim."- R. H. Karay.

Mahut kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi U , beşinci harfi T . Başı M sonu T olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİNEN Nedir?

Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum: "Bilinenler cebirde alfabenin ilk harfiyle gösterilir: a, b, c, d..."- .

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇEN Nedir?

Bir önceki (hafta, ay, yaz, kış vb.): "Yine bir gün o kızı geçen yıl gördüğü incirlikte bir daha gördü."- O. C. Kaygılı.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KUTU Nedir?


1 . İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden yapılmış, genellikle kapaklı kap: "Enfiyesini, üstü mineli bir kutudan çekerdi."- A. Ş. Hisar.
2 . sıfat Bu kabın alabildiği miktarda olan: "Bir kutu lokum."- .
3 . Elektrik veya telefon tellerinin toplanıp bağlandığı kap.
4 . mecaz Bir kimsede, bir yerde, bir şeyde iyi veya kötü bir özelliğin fazlalığını belirten bir söz: "Akıl kutusu. Fesat kutusu."- .

MAHUT Nedir?

Bilinen, adı geçen, sözü geçen: "Kümbetin duvarı içinden mahut kutuyu çıkaran bendim."- R. H. Karay.

A H M T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Hamut, Mahut, Matuh, Muhat,

4 Harfli Kelimeler

Amut, Hamt, Muta, Tamu, Utma,

3 Harfli Kelimeler

Ahu, Aut, Ham, Hat, Mat, Mut, Tam, Tuh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, At, Ha, Hu, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.