MAHSUBEN (TDK)

Hesaba geçirilerek, alacağa sayılarak, hesabına sayılmak üzere: "Bazen sıkışınca da ileride getireceği reklamlara mahsuben avans olarak şarap istiyordu."- Ç. Altan.

Mahsuben kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi S , beşinci harfi U , altıncı harfi B , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı M sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALACA Nedir?


1 . Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala.
2 . sıfat İki veya daha çok renkli.
3 . Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma.
4 . Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez.
5 . bitki bilimi Ağaçta ilk olgunlaşan meyve: "Bu incirin alacasını ben yedim."- .
6 . bitki bilimi Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben.

AVANS Nedir?

Öndelik.

HESABINA Nedir?

yönünden, için, ... adına, yararına: "Zaten kendi hesabıma üzülüyorum, ortada ciddi bir mesele yok."- R. H. Karay.

İLERİDE Nedir?


1 - Gelecekte, gelecek zamanda.
2 - Ötede.

MAHSUBEN Nedir?

Hesaba geçirilerek, alacağa sayılarak, hesabına sayılmak üzere: "Bazen sıkışınca da ileride getireceği reklamlara mahsuben avans olarak şarap istiyordu."- Ç. Altan.

REKLAM Nedir?


1 . Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol: "Şehirde canlı reklam dolaştırmak hiçbirimizin aklına gelmemişti."- R. N. Güntekin.
2 . Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SAYILMAK Nedir?

Sayma işine konu olmak, addedilmek: "İsmail'i yanıma alalı beri pek yalnız sayılmam."- R. N. Güntekin.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

ŞARAP Nedir?

Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey (I).

ÜZERE Nedir?


1 . Amacıyla: "Müzakere bitince üç dört gün sonra gene evde buluşmak üzere ayrıldılar."- P. Safa.
2 . Şartıyla: "Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsiniz."- .
3 . Neredeyse: "Bu yangın kalbimizde başlıyorsa yani ümitsiz bir aşka düşmek üzere olduğumuzu hissedersek ne yapalım?"- R. N. Güntekin.
4 . edat Gibi: "Daha önce belirtildiği üzere."- .

A B E H M N S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mahsuben,

6 Harfli Kelimeler

Mahbes, Menhus,

5 Harfli Kelimeler

Basen, Bunma, Esham, Hamse, Masnu, Masun, Mebus, Menus, Namus, Sabuh, Sabun, Sahne, Sanem, Semah, Seman, Sunma,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abus, Buse, Eman, Enam, Esma, Esna, Hane, Heba, Maun, Mesh, Name, Nema, Sahn, Sema, Sena, Suma, Suna,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abu, Ahu, Ban, Bas, Ben, Bun, Hab, Ham, Han, Has, Hem, Hun, Mas, Men, Nam, Nas, Nem, Nuh, Sah, Sam, San, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Am, An, As, Be, Bu, Eh, Em, En, Es, Ha, He, Hu, Me, Ne, Se, Su, Un, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.