MAHREM (TDK)


1 . Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse).
2 . Başkalarına söylenmeyen, gizli: "Müdür, dosyadan başka bir rapor çıkardı. Kenarında kırmızı bir damga: Mahrem."- R. H. Karay.
3 . isim Sırdaş: "Az vakitte mahremlerimden biri oldu."- H. R. Gürpınar.

Mahrem kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi M . Başı M sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKRABA Nedir?


1 . Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım: "Geceleyin, babam, amcam, akrabamız, hepsi istasyonda idiler."- Y. K. Beyatlı.
2 . Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler: "Akraba diller."- .
3 . mecaz Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular: "Zulüm zorbalıkla akrabadır."- .

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİRİ Nedir?

ya da.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DAMGA Nedir?


1 . Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç.
2 . Bu araçla basılan nişan, işaret.
3 . mecaz Bir kimsenin adını kötüye çıkaran, yüz kızartıcı durum: "Orada da haksız damgalar altında kalırsan ne olacak?"- A. Gündüz.
4 . Bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, nitelik.

DOSYA Nedir?


1 . Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü.
2 . Bu gibi belgelerin toplandığı kartondan kap.

GİZLİ Nedir?


1 . Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı: "Gizli kapı. Gizli çekmece."- .
2 . Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan: "İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı."- H. Taner.
3 . Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen: "Gizli kuvvetler."- .
4 . zarf Saklı olarak, saklayarak: "Mektubu senden gizli posta kutusuna attım."- M. Yesari.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

KIRMIZI Nedir?


1 . Al, kızıl renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlı kadınlar."- A. Haşim.

MAHREM Nedir?


1 . Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse).
2 . Başkalarına söylenmeyen, gizli: "Müdür, dosyadan başka bir rapor çıkardı. Kenarında kırmızı bir damga: Mahrem."- R. H. Karay.
3 . isim Sırdaş: "Az vakitte mahremlerimden biri oldu."- H. R. Gürpınar.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

RAPOR Nedir?


1 . Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, yazanak: "Yanımdaki küçük masanın üstünde çabucak raporunu yazdı."- Ö. Seyfettin.
2 . Anlatım, ifade.
3 . tıp (***) Hastalığın teşhisi, hastanın dinlenme durumu vb.ni gösteren, doktor veya doktorlar kurulu tarafından verilen yazı.

SIRDAŞ Nedir?


1 . Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem: "Her konuda yardımcı olabilecek güvenilir bir sırdaş bulmam gerekiyordu."- R. Erduran.
2 . Birinin sırrını bilecek kadar ona yakın olan kimse.

SÖYLENME Nedir?

Söylenmek işi.

VAKİ Nedir?

Olan, olmuş.

VAKİT Nedir?


1 - Zaman.
2 - Bir işe ayrılmış ya da bir iş için alışılmış saatler.
3 - Çağ.
4 - Geçim, para bakımından olanak.
5 - Saptanmış olan zaman.
6 - Zaman anlatan sözcüklere belirtilen durumunda gelince "iken" anlamını verir.
7 - Ettiği, edeceği biçimindeki ortaçlardan sonra getirilerek zaman belirteçleriyapılır.
8 - Olanak, fırsat.

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

A E H M M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mahrem,

5 Harfli Kelimeler

Ehram, Harem, Meram,

4 Harfli Kelimeler

Amme, Hare, Mera, Reha,

3 Harfli Kelimeler

Ham, Har, Hem, Her, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, Ar, Eh, Em, Er, Ha, He, Me, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.