MAHMUZLAYIŞ (TDK)

Mahmuzlamak eylemi ya da biçimi.

Mahmuzlayış kelimesi baş harfi M son harfi Ş olan bir kelime. Başında M sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi M , beşinci harfi U , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ş . Başı M sonu Ş olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

MAHMUZLAMAK Nedir?

Hızlanması için hayvanı mahmuzla dürtmek: "İçeri girer girmez bileğimden kavradı; önüne beni oturttu, hayvanı mahmuzladı."- S. M. Alus.

A A H I L M M U Y Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ahlayış, Hamaylı, Hışlama, Hummalı, Mayışma, Mıhlama, Uylaşım, Uylaşma, Uzlaşım, Uzlaşma, Yamulma, Yazılma, Yazışma, Zıhlama, Zumlama,

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alışma, Aşılma, Ayılma, Azalış, Azışma, Hayalı, Haylaz, Ihlama, Maaşlı, Mahmul, Mahmuz, Maşalı, Maşlah, Mayalı, Mazlum, Şamalı, Ulaşım, Ulaşma, Uzaylı, Uzlaşı, Yamalı, Yazıla, Yılmaz,

5 Harfli Kelimeler

Almaş, Aymaz, Halay, Hamal, Hamam, Hamız, Hamla, Haşıl, Hayal, Hayız, Hazım, Hızla, Hızma, Humma, Lahza, Lazım, Mahal, Mahya, Malaz, Malum, Malya, Mamul, Muhal, Mumya, Şahım, Ulama, Uymaz, Uzama, Yalaz, Yalım, Yalız, Yaşam, Yaşlı, Yazım, Yazış, Yazma, Yılma, Yumma, Zamlı,

4 Harfli Kelimeler

Ahşa, Alay, Alaz, Alım, Alış, Alma, Amal, Amma, Aşım, Aşma, Ayal, Ayaş, Ayaz, Ayla, Aylı, Ayma, Azış, Azma, Hala, Halı, Haşa, Haya, Haza, Ihma, Lama, Laza, Maaş, Mala, Mama, Maşa, Maya, Mazı, Şama, Ulah, Ulam, Ulaş, Umma, Uyma, Uzam, Uzay,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahu, Ala, Ama, Aşı, Aya, Ayı, Aza, Azı, Hal, Ham, Hay, Haz, Hız, Huş, Huy, Lam, Laz, Mal, Maş, Mıh, Mum, Muş, Muz, Şah, Şal, Şaz, Şua, Şuh, Ula, Yal, Yaş, Yaz, Yıl, Yuh, Zam, Zıh, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Aş, Ay, Az, Ha, Hu, Ih, La, Şu, Uz, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.