MAHMUL (TDK)


1 - Yüklü.
2 - Yükletilmiş.
3 - Yüklem.

Mahmul kelimesi baş harfi M son harfi L olan bir kelime. Başında M sonunda L olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi M , beşinci harfi U , altıncı harfi L . Başı M sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YÜKLEM Nedir?


1 . Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul: ""Çocuk çalışkandır" ve "Çocuk çok çalışır" örneklerinde "çalışkandır" ve "çalışır" birer yüklemdir."- .
2 . mantık Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul.

YÜKLÜ Nedir?


1 . Yükü olan.
2 . Yapılacak işi çok olan: "O çok yüklü, bu işi başkasına verelim."- .
3 . Çok çalışmayı gerektiren: "Bu yılki ders programı çok yüklü."- .
4 . Çok fazla, pek çok: "Vurgun, yüklü olursa firar kolaylıkları hazırlanmıştır."- Ö. Seyfettin.
5 . Bir duyguyu, bir olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran: "Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü, çok yanlı, zengindi."- H. Taner.
6 . argo Çok sarhoş.
7 . argo Paralı, varlıklı.
8 . halk ağzında Gebe.

A H L M M U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mahmul,

5 Harfli Kelimeler

Humma, Malum, Mamul, Muhal,

4 Harfli Kelimeler

Ulah, Ulam, Umma,

3 Harfli Kelimeler

Ahu, Hal, Ham, Lam, Mal, Mum, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Ha, Hu, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.