MAHMUDİYE (TDK)

Bugün süs altını gibi kullanılan, II. Mahmut zamanında basılmış, ince altın sikke: "Karısının altınlarını, kızının mahmudiyelerini neleri varsa hep aldılar."- H. F. Ozansoy. Mahmudiye özel, isim (mahmu:diye) Eskişehir iline bağlı ilçelerden biri.

Mahmudiye kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi M , beşinci harfi U , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E . Başı M sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BUGÜN Nedir?


1 . İçinde bulunduğumuz gün: "Bugünün işini yarına bırakma."- .
2 . İçinde bulunduğumuz çağ, zaman: "Bugünün çoluğu çocuğu hep sakallı."- H. Taner.
3 . zarf İçinde bulunduğumuz günde: "Bugün hava güzel."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İLÇE Nedir?

Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza: "Ankara'nın bir ilçesinde bir yazıhane açtığını duydum sonradan."- Ç. Altan.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

MAHMUDİYE Nedir?

Bugün süs altını gibi kullanılan, II. Mahmut zamanında basılmış, ince altın sikke: "Karısının altınlarını, kızının mahmudiyelerini neleri varsa hep aldılar."- H. F. Ozansoy. Mahmudiye özel, isim (mahmu:diye) Eskişehir iline bağlı ilçelerden biri.

NELER Nedir?

çok ve çeşitli şeyler: "Bugün neler gördük."- .

OZAN Nedir?


1 . Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, saz şairi, âşık: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon.
2 . Şiir yazan kimse, şair: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.

SİKKE Nedir?


1 . Madenî para.
2 . Madenî paralara vurulan damga. sikke (II) isim, halk ağzında Hayvanları bağlamak için yere çakılan demir veya ağaç kazık. sikke (III) isim Mevlevi dervişlerinin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külah.

ZAMANINDA Nedir?


1 . Eskiden: "Zamanında bir Kasımpaşalı Hayalî Hafız varmış."- A. Ş. Hisar.
2 . Tam vaktinde.

A D E H M M U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mahmudiye,

7 Harfli Kelimeler

Mahmude,

6 Harfli Kelimeler

Himaye, Mahdum, Mahiye, Medyum, Yahudi,

5 Harfli Kelimeler

Amudi, Deyim, Duyma, Hadim, Haydi, Humma, İdame, İmame, Madem, Medih, Medya, Mehdi, Midye, Mumya, Yumma,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Amme, Dahi, Daim, Daye, Deha, Deyi, Diya, Diye, Duma, Edim, Emay, Emmi, Hadi, Hami, İade, İdam, İdea, İham, İhya, İmam, İmha, Mayi, Mide, Mudi, Uhde, Umde, Umma, Uyma, Yahu, Yedi, Yuha, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ahi, Ahu, Dah, Dam, Deh, Dem, Dua, Duy, Eda, Edi, Had, Ham, Hay, Hem, Hey, Huy, İde, İma, İye, Mai, Mey, Mim, Mum, Udi, Yad, Yem, Yuh,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Am, Ay, De, Eh, Em, Ey, Ha, He, Hu, İm, Me, Mi, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.