MAHARETLİ (TDK)

Eli işe yatkın, becerikli, usta: "Bunu, mahalledeki dikişçi kadın değil, maharetli ve şöhretli erkek gömlekçiler dikerdi."- R. H. Karay.

Maharetli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

BECERİKLİ Nedir?

Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane: "Halk, onun çok becerikli bir müdür olduğuna inanır."- S. Birsel.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DİKİŞÇİ Nedir?

Dikiş diken kimse, terzi: "Bunu, mahalledeki dikişçi kadın değil, maharetli ve şöhretli erkek gömlekçiler dikerdi."- R. H. Karay.

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

GÖMLEK Nedir?


1 . Vücudun üst kısmına giyilen kollu veya yarım kollu, yakalı giysi: "Sarı zeminli, kırmızı çiçekli gömleğinin yalnız boğazına tesadüf eden düğmesi ilikli, ötekiler açıktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kadınların giydikleri ince kumaştan yapılmış kolsuz, yakasız iç çamaşırı, kombinezon.
3 . Vücudun üst kısmına giyilen iç çamaşırı: "Don ve gömleği ile fırlamış erkekler kapıların önlerinde giyiniyorlardı."- A. H. Tanpınar.
4 . Kitap kapağına geçirilen kap, kılıf: "İplik dikiş, karton kapak ve beş renkli kuşe gömlek içinde çıkacak olan ... kitaplığımızın en değerli eserleri arasında yer alacaktır."- Y. Z. Ortaç.
5 . Beyaz ışık sağlamak için lambanın üzerine geçirilen amyanttan kılıf.
6 . Dosya kartonu.
7 . Memeli hayvanlarda bağırsakları dıştan saran yağlı zar.
8 . mecaz Göbek, batın: "İki gömlek yukarı dedesi filancadır."- .
9 . mecaz Basamak, kat, derece: "İki pehlivan yenişememiştir ama Aliço'nun bir gömlek üstün olduğu iyice belirlenmiştir."- S. Birsel.

GÖMLEKÇİ Nedir?

Gömlek diken veya satan kimse: "Bunu, mahalledeki dikişçi kadın değil, maharetli ve şöhretli erkek gömlekçiler dikerdi."- R. H. Karay.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MAHAL Nedir?

Yer, yöre, °mevzi.

MAHALLE Nedir?


1 . Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri: "Mahallemizin bunca yıllık kasabı, bakkalı bir gece yok oldular."- N. Cumalı.
2 . Bu parçalarda oturan insanlarin tamamı.

MAHARETLİ Nedir?

Eli işe yatkın, becerikli, usta: "Bunu, mahalledeki dikişçi kadın değil, maharetli ve şöhretli erkek gömlekçiler dikerdi."- R. H. Karay.

ŞÖHRETLİ Nedir?

Ünü olan, ünlü, tanınmış: "İstanbul'un en güzel, en şöhretli kadınlarından idi."- R. H. Karay.

USTA Nedir?


1 . Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
2 . Zanaat öğreticisi.
3 . Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi."- R. H. Karay.
4 . sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi."- T. Buğra.
5 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
6 . mecaz Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?"- R. H. Karay.

YATKIN Nedir?


1 . Bir yana eğilmiş, yatık.
2 . Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük: "Yatkın mal. Yatkın kumaş."- .
3 . Bir işte yeteneği, becerisi olan: "Dolap çevirmeye, şantaj mesleğine ne kadar yatkın, ne kadar elverişli idi ise bu yeni konusunda da öyle olacağa benziyordu."- T. Buğra.
4 . mecaz Benimsemiş, alışmış, eğilimli: "Yadırgamaya yatkındı; ama görmüştü kızın oyununu."- A. İlhan.

A A E H L M R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Maharetli,

8 Harfli Kelimeler

Rahmetli,

7 Harfli Kelimeler

Ahmetli, Maharet, Talimar,

6 Harfli Kelimeler

Ahiret, Alamet, Ametal, Amiral, Halita, Halter, Hamile, Harami, Hareli, Harita, Hatime, Hemati, İmalat, İmaret, Lehtar, Maaile, Matrah, Methal, Mitral, Rahmet, Tahmil, Tahril, Telmih, Temhir, Termal,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Ahlat, Ahret, Alarm, Arami, Artma, Atari, Ehram, Email, Emtia, Haile, Halat, Halet, Halim, Hamal, Hamel, Hamil, Hamla, Hamle, Haram, Harem, Harim, Harta, Hatim, Hatmi, Hilat, Hitam, İhale, İhata, İhmal, İhram, İhtar, İlahe, İlham, İmale, İthal, İtham, Lahit, Lehim, Liret,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahir, Ahit, Aile, Alem, Alet, Alim, Alma, Amal, Amel, Amil, Amir, Amit, Arma, Ateh, Atel, Atma, Ehil, Elim, Elit, Elma, Elti, Emir, Erat, Eril, Erim, Etil, Etli, Hail, Hala, Hale, Hali, Halt, Hami, Hamt, Hara, Hare, Hart, Hata, Hela,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ait, Ala, Ali, Alt, Ama, Ara, Ari, Art, Ata, Ate, Ati, Ela, Eti, Hal, Ham, Har, Hat, Hem, Her, Hit, İla, İle, İma, İta, Lam, Leh, Lim, Lir, Mai, Mal, Mat, Met, Mil, Mir, Mit, Ram, Ret, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Ar, At, Eh, El, Em, Er, Et, Ha, He, İl, İm, İt, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.