MAHALLELİ (TDK)


1 . Aynı mahalleden olan.
2 . isim Aynı mahallede oturan kimselerin bütünü: "Şu evde ne zaman iki tel çalgı çalsak mahalleli söylemediğini bırakmıyor."- P. Safa.

Mahalleli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

ÇALGI Nedir?


1 . Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman.
2 . Çalgı çalma, müzik: "Sokağın dibinde çalgı sesleri işiterek birkaç adım ilerledi."- P. Safa.
3 . Müzik topluluğu: "Çalgı, yerine geçmiş oturmuştu."- E. E. Talu.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MAHAL Nedir?

Yer, yöre, °mevzi.

MAHALLE Nedir?


1 . Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri: "Mahallemizin bunca yıllık kasabı, bakkalı bir gece yok oldular."- N. Cumalı.
2 . Bu parçalarda oturan insanlarin tamamı.

MAHALLELİ Nedir?


1 . Aynı mahalleden olan.
2 . isim Aynı mahallede oturan kimselerin bütünü: "Şu evde ne zaman iki tel çalgı çalsak mahalleli söylemediğini bırakmıyor."- P. Safa.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A E H L L L M İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mahalleli,

7 Harfli Kelimeler

Helalli, Mahalle,

6 Harfli Kelimeler

Allame, Haleli, Halile, Hamile, Hellim, Laleli, Maaile,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Allah, Allem, Email, Haile, Halel, Halim, Hamal, Hamel, Hamil, Hamla, Hamle, Helal, Hilal, İhale, İhlal, İhmal, İlahe, İlham, İmale, Lamel, Lehim, Mahal, Maile, Mehil, Melal, Milel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alil, Alim, Alma, Amal, Amel, Amil, Ehil, Elim, Elli, Elma, Hail, Hala, Hale, Hali, Hami, Hela, Hile, İham, İlah, İlam, İlla, İlle, İlme, İmal, İmha, İmla, Lala, Lale, Lama, Lame, Lime, Mail, Mala, Mali, Meal,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ala, Ali, Ama, Ela, Hal, Ham, Hem, İla, İle, İma, Lal, Lam, Leh, Lim, Mai, Mal, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Eh, El, Em, Ha, He, İl, İm, La, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.