MAHŞER (TDK)


1 . Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer.
2 . mecaz Büyük kalabalık: "Yangın yeri bir mahşer."- H. Taner.

Mahşer kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi E , altıncı harfi R . Başı M sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

DİRİ Nedir?


1 . Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı: "Senin ölün değil, bana dirin lazım."- Ö. Seyfettin.
2 . Güçlü, zinde: "Diri bir adam."- .
3 . Solmamış, pörsümemiş: "Diri çiçek. Diri yaprak."- .
4 . Gereği kadar pişmemiş.

DİRİL Nedir?

Diriksel.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

KALA Nedir?

Kaldığında: "Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık."- A. Haşim.

KALABA Nedir?

Kalabalık.

KALABALIK Nedir?


1 . Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu: "Kalabalık içinde zorlukla boş bir masa bularak oturdum."- A. Haşim.
2 . Gereksiz, karışık şeyler topluluğu.
3 . sıfat Sayıca çok: "Köy kahvesinin içi bu akşam her zamankinden kalabalıktı."- S. F. Abasıyanık.

KIYAMET Nedir?


1 - Tektanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman.
2 - Gürültülü karışıklık, gürültü, patırtı.

MAHŞER Nedir?


1 . Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer.
2 . mecaz Büyük kalabalık: "Yangın yeri bir mahşer."- H. Taner.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

A E H M R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mahşer,

5 Harfli Kelimeler

Ehram, Harem, Maşer, Şerha,

4 Harfli Kelimeler

Arşe, Hare, Marş, Mera, Raşe, Reha, Şema, Şerh,

3 Harfli Kelimeler

Arş, Ham, Har, Hem, Her, Maş, Ram, Şah, Şem, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, Ar, Aş, Eh, Em, Er, Eş, Ha, He, Me, Ra, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.