MADENLENME (TDK)

Yeraltı sularının yer katmanlarından geçerken eriyen madensel öğeler edinmesi.

Madenlenme kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı M sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EDİNME Nedir?

Edinmek işi, kazanma, iktisap: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

MADENSEL Nedir?


1 . Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik: "Madensel bir renk."- .
2 . Madenden yapılmış.

YERALTI Nedir?


1 - Yerin yüzeyi altındaki bölümü: Yeraltındaki madenler .
2 - Gizli ve zararlı (çalışma).

A D E E E L M M N N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Demlenme, Nemlenme,

7 Harfli Kelimeler

Demleme, Denenme, Menemen,

6 Harfli Kelimeler

Alenen, Deneme, Eleman, Elenme, Emleme, Enenme, Mealen, Meleme,

5 Harfli Kelimeler

Amele, Anele, Delme, Denme, Elden, Eleme, Endam, Eneme, Enlem, Laden, Madem, Maden, Malen, Manen, Neden,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Alem, Amel, Amme, Anne, Dane, Deme, Edna, Elan, Elde, Elem, Elma, Eman, Emel, Emen, Emme, Enam, Lame, Meal, Meme, Nale, Name, Nane, Nema, Nene,

3 Harfli Kelimeler

Dal, Dam, Dem, Eda, Ede, Ela, Lam, Lan, Mal, Men, Nal, Nam, Nan, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, An, De, El, Em, En, La, Le, Me, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.