MADENİ (TDK)

Madensel: Madeni para .

Madeni kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ . Başı M sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

MADENİ Nedir?

Madensel: Madeni para .

MADENSEL Nedir?


1 . Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik: "Madensel bir renk."- .
2 . Madenden yapılmış.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

A D E M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anide, Anime, Demin, Denim, Dinme, Endam, İdame, İdman, Maden, Nadim, Nedim,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Amin, Daim, Dane, Deni, Dine, Edim, Edna, Eman, Emin, Enam, İade, İane, İdam, İdea, İman, İnam, İnme, Main, Mani, Meni, Mide, Mine, Name, Nema, Nida,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ani, Dam, Dem, Din, Eda, Edi, İde, İma, Mai, Men, Nam, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, De, Em, En, İm, İn, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.