MADDİYATÇI (TDK)

Paraya, mala çok önem veren kimse.

Maddiyatçı kelimesi baş harfi M son harfi I olan bir kelime. Başında M sonunda I olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I . Başı M sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MALA Nedir?

Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama aracı.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A A D D I M T Y Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Maddiyatçı,

8 Harfli Kelimeler

Maddiyat,

7 Harfli Kelimeler

İmdatçı,

6 Harfli Kelimeler

Dimyat, Midyat,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Aidat, Çamat, Çatma, Çıdam, Daday, Daima, Daimı, Damat, Datça, İmdat, Maddi, Tadım, Yamaç, Yamçı, Yatçı, Yatım, Yatma,

4 Harfli Kelimeler

Açım, Açıt, Açma, Adam, Aday, Adım, Amaç, Amit, Atçı, Atım, Atma, Ayça, Ayıt, Ayma, Çatı, Çıma, Çıta, Çita, Dadı, Daim, Dama, Data, Dayı, Diya, İdam, Maça, Maya, Mayi, Miat, Taam, Taya, Yama, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ada, Adi, Ait, Ama, Ata, Ati, Aya, Ayı, Çam, Çat, Çay, Çıt, Çim, Çit, Çiy, Dam, İma, İta, Maç, Mai, Mat, Mit, Taç, Tam, Tay, Tim, Yad, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Am, At, Ay, İç, İm, İt, Mi, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.