MADDETEN (TDK)

Maddi bakımdan, manen karşıtı: "Milletini maddeten ve manen yükseltmek istemeyen adam nasıl samimi Türkçü olabilir?"- O. S. Orhon.

Maddeten kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı M sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

İSTEM Nedir?


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
2 . Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
3 . ruh bilimi İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

İSTEME Nedir?

İstemek işi: "İsteme adresi."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

MADDETEN Nedir?

Maddi bakımdan, manen karşıtı: "Milletini maddeten ve manen yükseltmek istemeyen adam nasıl samimi Türkçü olabilir?"- O. S. Orhon.

MADDİ Nedir?


1 . Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı: "Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."- Anayasa.
2 . Maddeden oluşan.
3 . Mal, para, varlıkla ilgili olan.
4 . fizik Maddesel.

MANEN Nedir?

Kişinin iç dünyası yönünden, manevi bakımdan, maddeten karşıtı: "Milletini maddeten ve manen yükseltmek istemeyen adam nasıl samimi Türkçü olabilir."- O. S. Orhon.

NASIL Nedir?


1 . Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz: "Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz: "Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?"- O. S. Orhon.
3 . İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz: "Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?"- . "Okula nasıl gitmez!"- .
4 . Ne kadar çok: "Seni nasıl seviyorum."- .
5 . Elbette, kesinlikle: "Bak nasıl sınıfını geçecek!"- .
6 . "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, kitap kiminmiş?"- .
7 . "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, bir daha söyler misiniz?"- .
8 . sıfat Ne gibi, ne türlü.

OLABİLİR Nedir?

Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil: "Olabilir her yola başvurdum."- .

SAMİMİ Nedir?


1 . İçten (duygu vb.): "Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı."- O. V. Kanık.
2 . Candan, açık yüreklikle davranan: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.
3 . zarf İçli dışlı, senli benli olarak: "Onunla samimi konuştum."- .

TÜRKÇÜ Nedir?

Türkçülük akımını benimseyen, Pantürkist.

YÜKSELTMEK Nedir?


1 . Yükseğe çıkarmak, yukarı kaldırmak: "Yastığımızı alçaltsak da yükseltsek de boynumuz ağrır"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Güçlendirmek, şiddetlendirmek.
3 . Yüksek bir düzeye getirmek, geliştirmek: "Bunlar memleketin edebiyat tarihinde beni yavaş yavaş yükselten birer basamak."- H. E. Adıvar.
4 . Aşama ve mevki bakımından daha yüksek duruma getirmek.
5 . mecaz Değerini olduğundan daha çok göstermek.
6 . (-e), matematik Bir sayıyı kendisiyle birkaç kez çarpmak: "
5 sayısını dördüncü kuvvete yükseltmek, 5x5x5x5=62
5 çarpımını yapmak demektir."- .

A D D E E M N T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Maddeten,

7 Harfli Kelimeler

Addetme, Nedamet,

6 Harfli Kelimeler

Denaet, Emanet, Tandem,

5 Harfli Kelimeler

Demet, Denet, Denme, Endam, Etmen, Madde, Maden, Medet, Metan,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Dane, Dede, Deme, Edat, Edna, Eman, Emen, Emet, Enam, Eten, Etme, Meta, Name, Nema, Tane, Tema,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Ate, Dam, Dem, Eda, Ede, Mat, Men, Met, Nam, Nem, Net, Tam, Tan, Tem, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, At, De, Em, En, Et, Me, Ne, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.