MAĞMUM (TDK)


1 . Gamlı: "Otobüsün içi, bizimkilerin mağmum kalplerinden, mağmum bakışlarından bin kez iyi."- A. Ağaoğlu.
2 . Sıkıcı, kapanık (hava).

Mağmum kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi M , beşinci harfi U , altıncı harfi M . Başı M sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIŞ Nedir?

Bakma işi: "Bakışları adamakıllı öfkeli olurdu."- S. Birsel.

BİZİMKİ Nedir?


1 . Bizim olan, bizimle ilgili olan.
2 . zamir, teklifsiz konuşmada Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz: "Bizimki bugün yine sinirli."- .
3 . zamir, alay yollu Yakın çevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz: "... bizimkine tırıs tırıs yine kalenin arkasını boylamak düştü."- H. Taner.

GAMLI Nedir?


1 . Kaygılı, tasalı, sıkıntısı, üzüntüsü olan, mağmum: "Babası onun bu taşkın hareketine gamlı gözlerle bakıyordu."- P. Safa.
2 . Sıkıntı veya üzüntü veren.

KALP Nedir?


1 - Yürek.
2 - Yürek sayrılığı.
3 - Sevgi, gönül.
4 - Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri.
5 - Duygu, °his.

KAPANIK Nedir?


1 . Kapanmış.
2 . Sisli, bulutlu: "Bütün varlığı bu kapanık havada tıpkı bahçenin son gülleri gibiydi."- A. H. Tanpınar.
3 . mecaz İç karartıcı, ruh sıkıcı: "Yağmurlardan, rutubetten içinde paslı, kapanık ve sıkıntılı bir duygu belirmişti."- H. E. Adıvar.
4 . mecaz Kaçınık.

MAĞMUM Nedir?


1 . Gamlı: "Otobüsün içi, bizimkilerin mağmum kalplerinden, mağmum bakışlarından bin kez iyi."- A. Ağaoğlu.
2 . Sıkıcı, kapanık (hava).

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIKICI Nedir?

İç sıkan, can sıkan, tedirgin eden: "Etrafında her şey ona sıkıcı ve manasız geliyor."- H. Taner.

A M M M U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mağmum,

4 Harfli Kelimeler

Umma,

3 Harfli Kelimeler

Mum,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Am,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.