MAĞFİRET (TDK)

Birinin suçunu bağışlama, yargılama.

Mağfiret kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi F , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi T . Başı M sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIŞ Nedir?

Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

BAĞIŞLAMA Nedir?


1 . Bağışlamak işi, yarlıgama, mağfiret, gufran.
2 . Hibe etme.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

YARGILAMA Nedir?


1 . Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, muhakeme.
2 . felsefe, ruh bilimi Anlık.

A E F M R T Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mağfiret,

7 Harfli Kelimeler

Marifet,

6 Harfli Kelimeler

İmaret, Miğfer, Tarife,

5 Harfli Kelimeler

Arife, Efrat, Eğrim, Emtia, Etraf, Fariğ, Ferağ, Ferma, Firma, Fitre, İfrağ, İfrat, İftar, Mirat, Rafit, Tamir, Tarif, Terfi, Terim,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Amfi, Amir, Amit, Arif, Eğim, Eğir, Eğri, Emir, Erat, Erim, Fare, Fert, Fire, İare, İfta, İmar, İrat, İtfa, İtme, Mart, Mera, Meri, Mert, Meta, Miat, Mira, Rami, Rate, Remi, Tema, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ari, Art, Ate, Ati, Eti, Far, Fer, Fiğ, Fit, İfa, İma, İta, Mai, Mat, Met, Mir, Mit, Raf, Ram, Ret, Tam, Tar, Tef, Tem, Ter, Tiğ, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ağ, Am, Ar, At, Em, Er, Et, Fa, Fe, İğ, İm, İt, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.