MAĞARABİLİM (TDK)

Konusu mağaraları, yeraltındaki uçurumları; yarıkları, oyukları, yeraltı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim.

Mağarabilim kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı M sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKAR Nedir?

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.

AKARSU Nedir?


1 . Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.
2 . Tek sıra elmastan gerdanlık.

ARAŞTIRMAK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek: "Odayı iyice araştırdım ama aradığımı bulamadım."- .
2 . Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.
3 . Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak: "Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak."- Anayasa.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

İNCELEMEK Nedir?

Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenle anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek: "Ne kitap okur ne de başkalarının düşüncesini inceler."- S. Birsel.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MAĞARA Nedir?


1 . Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in: "Şu karşıki dağda derin bir mağara vardır."- A. Gündüz.
2 . coğrafya, jeoloji Karst bölgelerinde kireç taşlarının erimesiyle oluşan, büyük, birbirine koridorlarla bağlı yer altı kovukları.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OYUK Nedir?

Oyulmuş, içi boş ve çukur olan yer: "Birbirine karışmış nal oyuklarından gündüz beş on kişilik bir devriyenin geçip gittiği anlaşılıyordu."- F. R. Atay.

UÇURUM Nedir?


1 . Dik ve derin yamaç: "Üç arkadaş, arabanın gidebileceği bütün köyleri, dereleri, uçurumları aradılar."- A. Gündüz.
2 . mecaz Felaketli sonuç: "Bir gün bencileyin, bir uçuruma yuvarlanırsanız artık her şey burada bitti, sanmayınız."- M. Ş. Esendal.
3 . mecaz Büyük fark, ayrılık: "Karargâhla siper arasındaki derin uçurumu bu kadar yakından sezmemiştim."- F. R. Atay.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YARIK Nedir?


1 . Yarılarak açılmış yer, geniş çatlak.
2 . İnce bir çizgi durumunda açılmış yara: "Kendini göstermek için terliklerini yarık topuklu tabanlarında şaplata şaplata geçmişti."- H. Taner.
3 . mecaz Anlaşmazlık, bölünme: "Şimdiden birtakım yarıklar açan siyasi rekabetten başka ne mana verilebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . fizik Küçük bir ışık demeti elde etmek için ışık kaynağının önüne konulan, saydam olmayan bir düzlem üzerine açılmış, dikdörtgen biçiminde küçük delik.
5 . tıp (***) Çatlak.
6 . sıfat Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş.

YERALTI Nedir?


1 - Yerin yüzeyi altındaki bölümü: Yeraltındaki madenler .
2 - Gizli ve zararlı (çalışma).

A A A B L M M R Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bağlama, Milibar,

6 Harfli Kelimeler

Abrama, Ağarma, Ağlama, Alarma, Aliağa, Amiral, Bağlam, Balama, Barlam, Lambri, Mağara, Malama, Maraba, Mimari,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Ambar, Araba, Arabi, Arama, Arami, Balar, Baliğ, Bilar, Bilim, Bilir, Birim, Birli, İblağ, Lamba, Maral, Milim, Mimar, Mimli, Mirim,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Ağma, Alim, Alma, Amal, Amil, Amir, Amma, Arma, Bağa, Bala, Bara, Bari, Bili, Bira, Biri, İbra, İlam, İlim, İmal, İmam, İmar, İmla, Lama, Lira, Mail, Mala, Mali, Mama, Mira, Miri, Rami,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ağa, Ala, Ali, Ama, Ara, Ari, Bağ, Bal, Bar, Bir, İla, İma, İri, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mil, Mim, Mir, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Al, Am, Ar, İğ, İl, İm, La, Mi, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.