MIZMIZLANMA (TDK)

Mızmızlanmak işi: "... son zamanlarda bir parça yaşlanmıştı ve her yaşlı gibi azim iradesi zayıflamış, mızmızlanmaya başlamıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Mızmızlanma kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi I , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi I , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı M sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZİM Nedir?

Bir işteki engelleri yenmede kesin karar.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İRADE Nedir?


1 . Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç: "Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . felsefe, ruh bilimi İstenç.
3 . eskimiş Buyruk: "Görülünce vurulması için irade bile var."- S. M. Alus.
4 . eskimiş İstek, dilek.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MIZMIZ Nedir?


1 . Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan: "Kız, bizden büyük olmalıydı; mızmız, zayıf, silik bir şeydi."- E. Işınsu.
2 . Çevresindekileri rahatsız edecek kadar yavaş olan.

MIZMIZLANMA Nedir?

Mızmızlanmak işi: "... son zamanlarda bir parça yaşlanmıştı ve her yaşlı gibi azim iradesi zayıflamış, mızmızlanmaya başlamıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MIZMIZLANMAK Nedir?

Mızmızca davranışlarda bulunmak, mızmızlık etmek: "Yemekten sonra fena hâlde mızmızlanıyor, uyumamak için kendini zor tutuyordu."- S. F. Abasıyanık.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

YAŞLI Nedir?

(Göz için) Yaşla dolmuş.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

ZAMANLA Nedir?

Aradan süre geçtikçe, giderek: "Basınımızın gelişmesini gözden geçirirsek görürüz ki zamanla konular uzmanlıklar arasında bölüşülür."- N. Cumalı.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

A A I I L M M M N Z Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mızmızlanma,

7 Harfli Kelimeler

Zamanlı,

6 Harfli Kelimeler

Alınma, Anılma, Anızlı, Ilıman, Ilınma, Manalı, Mızıma, Mızmız,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Analı, Anlam, Azılı, Azman, Ilıma, Lazım, Malaz, Namaz, Namlı, Nazal, Nazım, Nazlı, Zaman, Zamlı, Zanlı,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alaz, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anız, Anma, Azma, Ilım, Lama, Laza, Mala, Mama, Mana, Mazı,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Anı, Aza, Azı, Lam, Lan, Laz, Mal, Nal, Nam, Naz, Zam, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.